– 12,8 millioner kroner er den høyeste summen Asker har fått på ett år, jubler leder i natur og idrett i Asker, Lisbeth Stokke Fjeldly.

Asker får drøyt 11,4 millioner kroner til ordinære idrettsanlegg og snaut 1,4 millioner til nærmiljøanlegg. Det er Akershus fylkeskommune som står for fordelingen av spillemidlene.

Se oversikt over anleggene i Asker og Bærum som får spillemidler nederst i saken.

– Full jubel

– Det var full jubel. Alle søknadene er forhåndsgodkjent, og vi har jo en viss formening om hvordan fordelingen kan bli. Men vi er absolutt kjempeglade, sier Stokke Fjeldly.

Asker utmerker seg spesielt med stor tildeling til nærmiljøanlegg.

– Det har vært en politisk prioritering. I kommunedelplanen er hverdagsaktivitet og egenorganisert aktivitet høyt prioritert, påpeker lederen for natur og idrett.

I Bærum innrømmer fagansvarlig for idrett, Dag Leween Stien, at de hadde forventet å få mer enn de 23,1 millioner kronene de får tildelt.

Bærum får 22,46 millioner til ordinære idrettsanlegg og 633.000 til nærmiljøanlegg.

LES OGSÅ:

Asker og Bærums unge er de mest aktive

Stor seier for idretten 

16 millioner mer til Akershus

– Vi er glade for det vi får. Men vi hadde håpet å få litt mer, sier Leween Stien og fortsetter:

– Vi fikk omtrent det samme beløpet som i fjor, mens tildelt rammebeløp til Akershus var 16 millioner kroner mer i år enn fjor. Derfor hadde vi en forventning om å få noe mer. Men dette er ikke bare matematikk. Bidraget til ulike prosjekter i Bærum varierer over tid. Jeg har vært så lenge i bransjen at jeg ser at det går litt opp og ned.

Leween Stien håper at Bærum får mer av rentemidler og inndratte midler fra prosjekter som av en eller annen grunn ikke er realisert. Den fordelingen kommer senere i år.

– Jeg har forventning om at vi får en god del mer der. Det er en måte å justere dette på, sier han.

Bærum får altså under halvparten av det Asker får til nærmiljøanlegg.

– Vi har en utfordring i å få opp antall søknader på nærmiljø-anlegg. Over en tiårsperiode har vi mottatt en god del til nærmiljøanlegg, og vi er forholdsvis fornøyd. Men gjennom engasjement i idrettslag er det gjerne mer oppmerksomhet på søknader til ordinære anlegg, sier Leween Stien.

Tildeling spillemidler 2016

Ordinære anlegg:

Asker:

Nesøya Idrettshall 4 328 000

Heggedal skole - Flerbrukshall 3 000 000

Vardåsen skisenter hovedtrase - Oppgradering heis 542 000

Vardåsen skisenter - teknisk bygg 1 000 000

Vardåsen skisenter hovedtrase - Snøproduksjonsanlegg 1 000 000

Vardåsen skisenter hovedtrase - Lysanlegg 589 000

Nesøya idrettsanlegg - Tennisbane I 1 000 000

Bærum:

Nadderud Arena - fleridrettshall 4 000 000

Skytterdalen/Solbergbekken turvei og kulvert 1 150 000

Kolsås skisenter - Kolsåsbakken - Lysanlegg - Rehabilitering 805 000

Kolsås skisenter - Mygghenget - Lysanlegg - Rehabilitering 480 000

Haslum idrettsanlegg kunstgress II 2 197 000

Haslum idrettsanlegg Garasje/idretthus 360 000

Tangenåsen - Sørkedalen vest - O-kart 62 000

Jordbrurunden - Jordbru/Kattås - Lysløype - Rehabilitering 1 000 000

Bryn idrettspark BMX bane 562 000

Frembanen kunstgressbane 1 852 000

Garlaus dagsturhytte 1 150 000

Nadderud Arena kunstgress 7`er 1 150 000

Bærum idrettspark - Kunstisbane - Kjøleanlegg 4 278 000

Fossum idrettsanlegg - kunstgressbane m/lys - Rehabilitering 865 000

Høvik skole - kunstgress 7er 1 150 000

Brekkeski tursti - Lysanlegg rehabilitering 268 000

Muren-brunkollen skiløype - Rehabilitering 665 000

Brekkeski tursti - Rehabilitering 129 000

Pelvikodden Sanitæranlegg 344 000

Nærmiljøanlegg:

Asker:

Myrabakken – Balløkke 283 000

Myrabakken - Petanquebane 25 000

Transmatorn - Terrengløype 300 000

Transmatorn - Sykkellek 300 000

Transmatorn K15 Heggedal 226 000

Transmatorn K5 Heggedal 226 000

Bærum:

Nye Stabekk skole - Kunstgressløkke 300 000

Nyveien Park - Aktivitetsanlegg 259 000

Haslum skole - Basketball 74 000