En undersøkelse som nylig ble presentert av Akershus fylkeskommune viser blant annet at barn og unge i Asker i alderen 6–19 år har flest medlemskap per innbygger i idretten, foran barn og unge i Bærum.

LES OGSÅ: Asker og Bærums unge er de mest idrettsaktive i fylket

– At befolkningen her er blant de i Akershus som er mest aktive var noe vi visste. Jeg trodde faktisk Bærum lå foran Asker. Jeg tror våre egne analyser viser det – men det skyldes sikkert at vi måler det på en annen måte, sier leder av hovedutvalg for miljø, idrett og kultur i Bærum kommune, Morten Skauge.

 

I den samme undersøkelsen sier 1/3 av befolkningen at de er aktive minst en halv time per dag. For befolkningen over 15 år er idrettsanlegg lite brukt for trening og idrettsaktiviteter. Kun 13 prosent av personene over 15 år trener i regi av idrettslag. De vanligste stedene for å drive mosjon og aktivitet er ifølge undersøkelsen turstier/turløyper, større utmarksarealer, lysløyper, svømmehaller, private treningssentre og park/grøntområder.

LES OGSÅ: Her er idrettene som holder fast på eldre medlemmer

– Jeg hengte meg litt opp i at en stor del av befolkningen er inaktiv. For dem som ikke trener er det ikke viktig å bygge ny svømmehall eller idrettsarena. For dem er det viktig med gode tur- og sykkelveier nærområdet. Det må man ikke glemme, sier Skauge.

– Selv om Bærum har en veldig aktiv befolkning må vi ha tilrettelegging for de nære aktivitetsopplevelsene – enten jogge eller gå tur, eller bevege seg på grønne lunger og løkker. Det må legges til rette for lavterskeltilbud for alle og det må være en politisk hovedprioritet. Dette mener jeg griper inn i hvordan vi skal planlegge en kommune som Bærum. Mange ønsker å flytte hit og mange ønsker å bygge i Bærum. Å ta vare på grønne lunger og naturen vår henger sammen med å ta vare på folkehelsen.

LES OGSÅ: Disse idrettene fenger oss mest

Lover fortsatt idrettsanlegg

Skauge understreker at det samtidig vil være behov for å investere i idrettsanlegg fremover.

– Jeg tror definitivt ikke tiden er forbi for de store anleggene i Bærum og tror det kommer store anlegg i fremtiden også. Utfordringen i fremtiden bli kommuneøkonomien. Befolkningen vokser sterkt, skoler, sykehjem og barnehager er lovpålagte oppgaver. Sett i det lyset må vi ha bevisst holdning til hvordan vi prioriterer idrettsanlegg. Jeg tror ikke dette blir spørsmål om enten eller, men både òg. Vi skal både legge til rette for organisert idrett og aktivitet i skog og mark, samt lek i grønne lunger.