Turnlederens bekymring for at klubben ikke kan tilby alle medlemmene treningstid tror jeg litt spissformulert bare er toppen av isfjellet.

Les også: Frykter befolkningsvekst tvinger klubben til å flytte

Les også (+): Ikke bygg for smått til idretten

Det kommer hundrevis av nye barn og ungdommer til Fornebu og etter hvert også tusenvis flere enn i dag.

Vi vet det er planlagt nye idrettsanlegg ute og inne, men hvis klubbene allerede i dag ser utfordringen, tror jeg dette blir en utfordring i minst hele perioden kommunedelplan 3 skal gjelde for.

Denne planen frem til 2035 skal vedtas sent i mars.

Utbyggere blir med på spleiselag som Fornebubanen og annet. De bør også være med på å sette av arealer for idrett og aktivitet.

Kommunen bør også sette av mer plass. Vi må ikke la T-bane-stasjonene og kjøpesentre bli barn og ungdoms møteplasser. Det skjer i altfor stor grad i dag.

Vi må ha fysiske gode møteplasser. Pc-skjermen og mobiltelefoner kan heller ikke erstatte dette.

Fornebu trenger flest mulig møteplasser slik at innflytterne kan bygge lokalsamfunnet.

Idretten og aktiviteter er en av de viktigste sosiale arenaer. Hvis det ikke blir nok arealer for idrett, vil barn og ungdom enten slutte med aktiviteten eller foreldre må kjøre dem til andre steder i Bærum, Asker eller Oslo.

Infrastrukturen vil ikke ha kapasitet for slik «pendling», og hensynet til miljøet krever gode lokale løsninger og mindre bilbasert aktivitet. Aktivitet lokalt er bra for miljøet.

Nansenparken er et strålende fellesområde. Voksne vil helt sikkert benytte turmulighetene.

Barn og ungdom foretrekker lavterskeltilbud og egenorganiserte muligheter i tillegg til organisert idrett. Aktiviteter kan også ujevne sosiale forskjeller.

Fornebu trenger møteplassene og et aktivt lokalsamfunn.

En god løsning hadde vært om utbyggerne ble pålagt å tilby fellesskapet lokaler som kan bli lokalmiljøets «grendehus». Lokaler for barnebursdager, sameiearrangement og andre brukere.

Det vil skape samhold og identitet for stedet. Trivselen vil bli bedre, og det er godt for folkehelsen.

Et godt lokalsamfunn skaper også engasjement for fellesskapet og frivillig arbeid. Vi liker å være verdensmester i «dugnad», men vi ser at den utfordres.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Idrettslaget og andre frivillige organisasjoner er viktig om ordet «dugnad» om 30 år ikke skal bli like ukjent som «fasttelefonen» for dagens ungdom.