I Budstikka 2. september har Askers ordfører et innlegg med overskriften «Asker skal være næringsvennlig – hvordan har vi utviklet oss?»

Hun skriver: «Vi har ambisiøse mål om årlig befolkningsøkning på 1.100-1.200 personer og vekst i antall arbeidsplasser på 500–600.»

Og lenger ut i innlegget …«Asker har lykkes med å få økt netto innflytting fra andre steder i Norge og økt befolkningsvekst.»

Nevnte innflytting går på bekostning av andre kommuner. Skal Asker for eksempel bidra til å redusere Finnmarks befolkning?

Hvorfor befolkningsvekst, kfr. Askermagasinet nummer 1 mars 2023, side 19, hvor det står … «øke befolkningsveksten og kommunens inntektsgrunnlag …».

Hva med alle kostnadene som det innebærer: veier, vann og kloakk, strømforsyning, ødeleggelse av natur, nedbygging av dyrkbar mark (kfr. Høn-Landås) og så videre.

Eksempler på ødeleggelser av natur er det mange av. Protester mot utbygging synes ikke å bli tatt hensyn til av det politiske flertall. I Asker er det tydeligvis utbyggerne som rår.

I en av Asker Høyres valgkampbrosjyrer er å lese: «balanse mellom vekst og vern». Så langt har jeg ikke sett noe vern.

Avslutningsvis vil jeg minne politikerne om at dere er våre tjenere, ikke våre herrer.

Les også

Hvordan er beredskapen i våre kommuner?