43 år med politisk ansvarsfraskrivelse må være nok.

For å dempe en vill russefeiring og gi elevene mer tid til faglige forberedelser vedtok regjeringen i 1979 å flytte eksamen til etter 17. mai. Det er lite som tyder på at målet er nådd.

I 43 år har norske politikere unnlatt å ta grep om russetiden, de viser til ungdommens ansvar for egen fremtid.

Det er ikke godt nok. Utenforskapet øker og preger hele videregående skole. Antall overgrep mot jenter helt ned i ungdomsskolen øker. Økt rusbruk, ikke bare alkohol, følger russetiden.

Skal ungdommen selv ta alt ansvaret og bære alle konsekvensene, eller bør vi få politikere på banen?

Russetiden er ikke en feiring i klassen eller på kullet. Feiringen er flyttet inn i smågrupper, på tvers av skoler, i en russebuss.

Dette har ført til økt utstøting og utenforskap. Både økonomi og popularitet fører til utestengelse.

Vi har alle fått innsyn i at elever stemmes ut, og at ungjenter fra 1. og 2. klasse på videregående samt ungdomsskolen kan få bli med på «rulling» etter gitte kriterier.

Det er mye som tilsier at en slik ubalanse i makt også kan føre til overgrep og tidlig rusdebut.

Russebussen er under planlegging i minst tre år på videregående, så det er en lang periode med utenforskap.

Hvis vi ønsker at russetiden skal feires på trinnet eller i klassen, må samfunnet legge forholdene til rette for det. Russen må få plass til feiring andre steder enn i en buss.

Ungdommen vår fortjener å bli tatt på alvor, at vi viser at vi vil deres beste.

Vi kan godt hevde at russetid og 17. mai ikke trenger å henge sammen selv om det i praksis har vært slik siden 1905. Faktum er at russetiden har økt fra én til fire uker etter flyttingen av eksamen.

Russetiden er ingen god opplading til eksamen, likevel toer våre politikere sine hender.