Hydrogenstasjonen på Høvik står der omtrent som den gjorde da Hyop i august opplyste at de ikke hadde penger til videre drift.

Og det foreligger ingen andre planer for tomten, som eies av Kirken. Kirkevergen i Bærum, Astrid Holmsen Krogh, har ikke mottatt ønske fra andre som kan tenke seg å drive virksomhet på eiendommen.

– Det har ikke vært noe diskusjon om det ennå, forklarer hun. Hele Høvik-området havner i støpeskjeen når ny E18 bygges om noen år. Det vil også omfatte tomten nedenfor Høvik kirke.

Skylder 3,4 millioner

Akerhus fylkesting har lånt penger til Hyop som aldri er blitt tilbakebetalt. Nå ønsker politikerne å gardere seg mot at et gjenopplivet Hyop casher inn driftsstøtte de har krav på etter regelverket.

Før selskapet kastet kortene, var de innvilget fylkeskommunal driftsstøtte for årene 2017–2019. For 2019 vil dette utgjøre 2,5 millioner kroner. Fylkesrådmannen mener at fylkeskommunen i den nåværende situasjon må se selskapets gjeld til fylkeskommunen og tilskuddsordningen i sammenheng.

– Lånet til Hyop utgjør med renter 3,4 millioner kroner, skriver fylkesrådmann Knut Sletta.

I saksfremlegget til møtet i fylkesutvalget opplyser han at det på ekstraordinær generalforsamling i Hyop 9. november ble fattet vedtak om avvikling, og det ble valgt et avviklingsstyre.

– Selskapet har informert fylkeskommunen om at videre drift er helt avhengig av driftstilskuddet, forteller Sletta.

Trekker fra gammel gjeld

På møtet mandag fikk han fullmakt fra fylkesutvalget til å vurdere om Hyop har krav på driftstilskudd for 2019. Han fikk også i oppdrag å foreta motregning om Hyop er støtteberettiget. Det vil si å trekke fylkeskommunens utestående fra driftstilskuddet. Summen for det regnestykket vil bli at Hyop fortsatt skylder 900.000 kroner.

Fylkesordfører Anette Solli forklarer at tilskudd til drift av hydrogenstasjoner er en ESA-ordning og fylkeskommunen må holde seg til regelverket.

– Saken i fylkesutvalget var en gjennomgang av den beste måten å ivareta våre økonomiske interesser. Hyop har forsøkt å finne ny kapital, men ser ut til å få mot opphør, sier hun.

Budstikka har ikke lykkes i å komme i kontakt med Hyops daglige leder Ulf Hafseld for en eventuell kommentar.