Det nye selskapet heter Hydrogenisk, og Hafseld er både daglig leder og styreleder. Han sier at Hydrogenisk baserer seg på et helt annet konsept enn Hyop.

Sistnevnte ble startet opp i 2011 for å videreføre driften av hydrogenstasjonene som Statoil hadde besluttet å nedlegge.

Akershus fylkeskommune spilte en sentral rolle ved opprettelsen, og bidro jevnlig med bidrag til driften av Hyop. Hafseld håper på fylkeskommunal interesse også for Hydrogenisk.

I tillegg til stasjonen på Høvik, vil selskapet også tilby hydrogen i Porsgrunn. Selskapet vil i perioden fremover søke samarbeid med prosjekter og aktører som kan bidra til en god utnyttelse av anleggene.

Slet med å skaffe penger

Hyop slet med å skaffe kapital og investorer.

Hydrogenisk stiller med svensk kapital i ryggen. Gjennom den sterke svenske eiersiden i selskapet, blir Sverige også et naturlig interesseområde for Hydrogenisk.

– Her har vi samlet en gruppe aktører med kompetanse som vil engasjere seg i en omstilling som haster, sier Ulf Hafseld.