Ap-skepsis til forsøk med hydrogenbusser

MINDRETALL: – Det er ikke sikkert at Buskerud og Østfold synes det er like interessant med hydrogenforsøk som Akershus, sier fylkestingsrepresentant Kari Aalerud fra Arbeiderpartiet.

MINDRETALL: – Det er ikke sikkert at Buskerud og Østfold synes det er like interessant med hydrogenforsøk som Akershus, sier fylkestingsrepresentant Kari Aalerud fra Arbeiderpartiet. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Flertallet i fylkestinget vil være med i EU-prosjektet der 10 hydrogenbusser skal testes ut.

DEL

I fylkestinget stemte Arbeiderpartiet imot at Akershus slutter seg til prosjektet Jive 2, og at Ruter tar hånd om kostnadene.

Jive 2 innebærer at det anskaffes 10 hydrogendrevne busser. Prosjektet er beregnet å koste 134 millioner kroner. Drøye 14 millioner skal komme fra EU. Enova forventes å bidra med drøye 38 millioner.

Viken-samarbeidet

Resten av regningen, 82 millioner kroner, deles likt mellom Akershus fylkeskommune og Oslo kommune. Fylkestingets flertall mener imidlertid at Ruter bør dekke disse kostnadene.

Fylkesrådmannen påpeker at det er knyttet en usikkerhet til finansieringen fra Enova. Dersom Enovas finansieringsandel faller bort i sin helhet, vil det innebære en økning av fylkenes finansiering på i underkant av 50 prosent.

– Vi har vært skeptiske til kostnadene knyttet til hydrogenforsøk en god stund, sier fylkestingsrepresentant Kari Aalerud fra Arbeiderpartiet. Partiet fikk i fylkestinget støtte fra Fremskrittspartiet til et forslag i tre punkter:

  1. Akershus fylkeskommune bidrar foreløpig ikke til finansieringen av ekstrakostnader i forbindelse med Ruters deltagelse i prosjektet JIVE 2.
  2. Fylkestinget vil vurdere saken på nytt etter at fylkestinget har tatt stilling til videre satsing på hydrogen senere i 2018.
  3. Finansieringen fra Enova forutsettes avklart dersom Akershus fylkeskommune skal bidra inn i prosjektet.

Aalerud mener det er galt av Akershus å inngå et nær samarbeid om hydrogenbusser med Oslo, samtidig som fylket forhandler med Buskerud og Vestfold om å gå sammen i Viken-fylket fra og med 2020.

– Hvem skal finansiere hva? Det er ikke sikkert at Buskerud og Østfold synes det er like interessant med hydrogenforsøk som Akershus. Tiden er ikke moden for å fatte avgjørelser som vil binde oss opp i kostnader, understreker Aalerud.

Innenfor eget budsjett

Fylkestinget vedtok et forslag fra Høyre om at de slutter seg til Ruters arbeid med å starte overganger til nullutslippsbusser og -båter.

Fylkestingets flertall tok forbehold om at dersom det skjer endringer i finansieringsplanen som følge av behandlingen i Enova og Oslo kommune, skal saken legges frem for fylkestinget for ny behandling.

Artikkeltags