I Budstikka 30.12.2022 skriver Sten Randers Fredriksen, leder i Bekkestua sentrumsforening, sine tanker om stenging av bilveien gjennom Bekkestua.

Her går han, i alle fall etter mitt skjønn, sterkt i forsvar av fortsatt biltrafikk gjennom Bekkestua.

La gå, biltrafikken gjennom Bekkestua sentrum er nokså beskjeden, heldigvis, for det skal ikke mer enn noen biler til før det er trafikkork i krysset og ingen kommer frem, særlig hvis fotgjengere krysser gata, noe de stadig gjør.

Hvorfor tillate biltrafikk gjennom Bekkestua sentrum overhodet?

Bekkestua er et kollektivknutepunkt. Kolsåsbanen går hvert kvarter i hver retning, og busser går i alle retninger fra bussterminalen en etasje opp fra T- banen.

Allerede er det brukbart med gode stativer å låse fast sykkelen i. Jeg vet, fordi jeg er en av disse «sinte og aggressive» syklistene som daglig sykkelpendler gjennom Bekkestua sentrum, i alle fall i barmarkssesongen.

Dessuten tar jeg stundom en handlerunde på Bekkestua på vei hjem fra jobb. Jeg har også erfaring som vintersyklist siden 1990-tallet. Min erfaring er at det er langt færre syklister gjennom Bekkestua sentrum, enn bilister. Knapt noen i sammenligning.

I sin tid ble Bekkestutunnelen bygget for å redusere biltrafikken gjennom Bekkestua sentrum. Et godt tiltak som siden er blitt motarbeidet ved bygging av kjøpesenter med parkeringshus i kjelleren, et kjøpesenter som siden er blitt betraktelig utvidet.

Per nå er det tre parkeringshus på Bekkestua, to av dem med flere etasjer, og to av dem med inn-/utkjørsel fra Bekkestua sentrum. Disse parkeringshusene står i sterk kontradiksjon til Bekkestutunnelen og intensjonene med denne.

Nå må det være syklistenes og fotgjengernes tur. 

Dertil har vi politikernes uttalte ambisjoner om å få ferdselen vekk fra privatbilene og over på kollektiv, sykkel og gange. Da virker det pussig å bygge parkeringsplasser en masse på Bekkestua sentrum. Det er dessuten få av disse, om noen, som er handikapplasser.

Hva er i veien med å omgjøre sentrumsgata og parkeringsplassene der til sykkelvei? At noen ikke kan la bilen stå hjemme når de skal på handletur? Jeg har 2,5 km spasertur til Bekkestua. Det tar 30 minutter. På sykkel tar det 10 minutter.

Jeg tror mange bilister helst undervurderer hvor mye bagasje det er mulig å få med på selv en vanlig tråsykkel. Prøv med noen romslige sykkelvesker og en lasthenger.

Investerer man i en elsykkel, er kapasiteten enda større, og bærumsbilister flest har råd til en slik. For dem som foretrekker kollektiv, har utvalget av romslige og komfortable ryggsekker aldri vært større og bedre.

Bærum har tilrettelagt for fri privatbilisme i mange tiår. Annet er ikke å vente av bilvennlige Høyre, som har styrt kommunen like lenge.

Tiden er overmoden for å tenke annerledes, av hensyn til både lokalmiljøene i Bærum og globale klima-/miljøproblemer. Nå må det være syklistenes og fotgjengernes tur.

Ta et skritt videre, og steng Bekkestua sentrum helt for de «få» bilene som fortsatt ruller gjennom, bortsett fra utrykningskjøretøyer og nødvendig varetransport.