Hvorfor vil mange partier i kommunestyret i Bærum samle 200 barnehagebarn i tillegg til 10 barn med særlige behov, helsestasjon for de minste og flere hundre seniorer, i ett felles bygg?

Med kun 5–7 parkeringsplasser for ansatte og brukere. Gambler kommunen med de minste barna og de eldre?

Ingen andre kommuner har foreslått et slikt gigantprosjekt for å samle disse sårbare gruppene.

Bygget som kommunen vil samle alle sammen i, er det et pent bygg? Er det mulig å tilpasse et slikt bygg for at barn og eldre skal trives?

En skal ha uvanlig sterk fantasi for å kunne forestille seg at dette bygget kan tilføre disse gruppene noe positivt.

Hvorfor ikke rive dette bygget fremfor å rive de vakre barnehagene og det vakre seniorsenteret?

Kan det være snakk om penger, selv om ingen har nevnt det?

Det kan være at tomten med barnehager og seniorsenter er en attraktiv tomt utbyggere gjerne vil kjøpe?

Ønsker de å bygge tett med nye blokker i et allerede blokktungt område av Østerås?

Det lille grønne området hvor eldresenter og barnehager nå ligger, gir et lite grønt pusterom i et ellers tett bebygd område.

Det blir sagt at seniorene trenger mer hensiktsmessige lokaler.

Når du løfter blikket opp på den blokken de vil flytte seniorene inn i, virker det som en hensiktsmessig bygning for oppegående, kreative, friske seniorer? Vil det skape mer trivsel?

Det burde være enkelt å renovere det eksisterende seniorsenteret fremfor å renovere den digre kolossen på den andre siden av veien.

Stordriftsfordeler er blitt nevnt. Synergieffekt er blitt nevnt. Som om eldre og barn er del av en bedrift som skal tjene penger.

Når du ser eldresenteret i den gamle eplehagen, er det enkelt å forstå at de eldre trives der.

Tett på natur og grønt. Og med nok parkeringsplasser for dem som ikke beveger seg så godt.

På senteret er det stor aktivitet med språkkurs, dans, bridge, boccia i hagen, hagestell med mye, mye mer. Blant annet en velfungerende kafé. Den eneste i området.

Trivsel har vel også en verdi? Hvis barn og eldre ikke trives, blir regningen for kommunen mye større i lengden.

Skulle tro en kommune som Bærum hadde ressurser nok til å planlegge for fremtiden og ikke bare noen år frem i tid.

Bærum er ingen fattig kommune. Og likevel er det her denne stordriftstanken, med eldre og små barn, fremmes.

Hvis dette prosjektet går igjennom i kommunestyret, vil de bli stuet sammen i et kjempestort bygg på en mørk og fuktig utmark.

Jeg har et håp om at kommunen snur, at de besinner seg og tar barnas og de eldres parti, fremfor å selge seg billig til utbyggere. Det kan bli dyrt i lengden.