Det var faktisk helt tilfeldig. Hurum Høyre spurte om jeg kunne tenke meg å stå på listen til kommunevalget i 2015, og jeg tenkte hvorfor ikke?

Jeg kom inn som vara til kommunestyret og fikk plass i planutvalget. Det var interessante og lærerike fire år, men også til tider frustrerende.

Frustrerende fordi ambisjonene var større enn det kommuneøkonomien tillot, det var en følelse av at politikken noen ganger sto i veien for de gode løsningene, man fikk bunker med sakspapirer som man ikke rakk å lese godt nok, møter varte altfor lenge og så videre.

Med dette i bakhodet så sa jeg likevel ja til fire år til i den nye kommunen – fordi jeg fortsatt syntes det var gøy å bidra.

Jeg kom ikke inn på fast plass i det nye kommunestyret, men tilfeldighetene ville det slik at jeg fikk plass i hovedutvalg for medborgerskap.

Du tenker kanskje det samme som meg da jeg hørte dette ordet for første gang – hvorfor bruker vi sånne begreper som ingen forstår? For hva i all verden er medborgerskap, og hva har det med Asker kommune å gjøre?

Les også

Du blir lykkelig av å engasjere deg i andre – prøv det du også

Medborgerskap handler om deltagelse i samfunnet og at alle innbyggere blir behandlet som likeverdige medlemmer av samfunnet.

Det betyr blant annet at du som innbygger i Asker, skal ha lik tilgang til tjenester, mulighet til å stemme ved valg og ha lik mulighet til å påvirke hva slags samfunn vi ønsker å leve i.

Dette er også grunnlaget for et velfungerende demokrati.

Jeg og mine politikerkollegaer i Asker hverken kan eller skal gjøre jobben alene. Din aktive deltagelse i Askersamfunnet er viktig for vårt lokaldemokrati.

Og det er flere måter du kan være aktiv på. Stemme ved valg, følge med på politiske diskusjoner, delta i debatter, komme med høringsinnspill, engasjere deg i frivilligheten, skrive leserinnlegg, være medlem i en organisasjon, og hvis du vil – kan også du bli en lokalpolitiker.

For at lokaldemokratiet skal fungere godt i Asker er det viktig at du som innbygger engasjerer deg og benytter deg av muligheten til å være en aktiv medborger.

I Asker legger vi til rette for dette på ulike måter gjennom innbyggertorg, lokalsamfunnsutvalg, medvirkningsprosesser, påvirkningsmuligheter og møteplasser i nærmiljøene.

Dette skal bidra til at du som innbygger opplever å bli invitert med, blir inkludert og involvert sånn at du også får lyst til å bidra og være en aktiv medborger – på dine premisser.

Oppleves det ikke sånn? Da får vi ta en kaffeprat på et innbyggertorg nær deg.

Les også

«Jeg er så glad i deg – huff ja!»