Det er en tøff høst for barnefamilier i Bærum, som er rammet av den andre streiken siden skolestart i august. Nå er det barn i private barnehager som er sendt hjem, etter at det ble brudd i meglingen mellom arbeidstagerorganisasjonene og Private Barnehagers Landsforbund (PBL) på grunn av uenighet om pensjon.

Mandag ble streiken trappet opp. 80 ansatte i åtte private barnehager i kommunen er tatt ut i streik, av nærmere 2.300 på landsbasis.

Ifølge barnehage.no er det 22 år siden forrige gang det var streik i dette tariffområdet. Det skjer bare et par uker etter at lærerstreiken ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd like før høstferien. Da var nesten alle Bærum kommunes skoler berørt.

For flere barnefamilier betyr det ny unntakstilstand. Den krevende kombinasjonen hjemmekontor og små barn fikk de fleste nok av under pandemien, da bærumsbarna var mye hjemme fordi kommunen hadde noen av landets strengeste smittevernregler.

– Det er en stressende situasjon, fortalte Synnøve Hjelle Halkjelsvik (39) til Budstikka forrige uke. For å gi sin fire år gamle sønn et sted å leke mens hun jobbet, flyttet hun kontoret til Leos lekeland. Det anbefaler hun forståelig nok ikke. Men i nøden prøver man det meste.

Streik er et viktig og lovlig virkemiddel i en arbeidskonflikt. Men det er jo verdt å merke seg at lærere og barnehagelærere i Bærum er tatt ut under alle de tre store streikene siste to år. Samtidig er Asker uberørt denne høsten. Streikebyrden for den tredje part har med andre ord vært svært skjevt fordelt i våre områder.

Så hva er det med Bærum? Flere Budstikka har snakket med trekker frem at kommunen er stor og ligger tett på Oslo. Mange i sentrale stillinger bor her. I tillegg har organisasjonene mange medlemmer her og hovedtillitsvalgte på heltid.

I Oslo kom for øvrig lærerne til enighet i et eget oppgjør og var derfor ikke en del av streiken. Lillestrøm ble hardt rammet, det samme ble Bergen – og Bærum. Man kan jo begynne å lure på om det går sport i å ta ut områdene som ligger nær beslutningstagere og riksmedier?

Det er bare for barnefamiliene å stålsette seg.

På spørsmål fra Budstikka om Utdanningsforbundet velger Bærum for lettere å få omtale i media, svarer sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet Ann Mari Lorentzen at «oppmerksomhet i mediene er viktig».

Lorentzen understreker at Bærum bare er én av flere kommuner som har vært i streik flere ganger på kort tid. Samtidig innrømmer hun at man vurderer mediesituasjonen på linje med geografi, uten å gå i detalj på helhetsvurderingen.

Onsdag trappes barnehagestreiken opp igjen. Den kan bli langvarig, skal vi tro signalene fra arbeidstagerorganisasjonene.

Streikeviljen er stor blant både barnehageansatte og lærere. Sistnevnte forsøker fortsatt å fordøye skuffelsen etter at det ble tvungen lønnsnemnd og har allerede varslet sterk kampvilje inn mot neste års oppgjør.

Det er bare for barnefamiliene å stålsette seg. Det kan være greit å ha en beredskapsplan som tar høyde for nye unntakstilstander.

Om Ingvild K. Vederhus

Ingvild K. Vederhus er kommentator og debattjournalist i Budstikka. Hun har vokst opp på Gjettum i Bærum og har bosatt seg samme sted.

Vederhus er journalist med 20 års erfaring. Hun har også jobbet som kommunikasjonsansvarlig og selvstendig næringsdrivende.
Her kan du lese flere kommentarer.