Strategisk kulturplan for Bærum er tydelig på at kommunen skal bli en ledende kulturkommune i Norge.

Det er en stor underinvestering og derav underdekning av kulturanlegg i Bærum.

Kommunen har ingen kulturarenaplan tilsvarende anleggsplanen til idretten. En kulturarenaplan må på plass, og det må bygges flere permanente scener og kulturarenaer for breddekulturen.

Det er viktig at areal til nye kulturarenaer kommer inn i kommuneplanens arealdel. Det savnes en slik prioritering i kommuneplanen.

Tilbudet på scener for breddekulturen er dårlig. Det er underdekning av scener i Bærum.

Les også

Amatørkulturens tilgang på øvingslokaler 

Det er bare å se til nabokommuner med like mange innbyggere som Bærum.

Sammenlignbare kommuner er Lørenskog og Lillestrøm. Sammen har de to omtrent like mange innbyggere som Bærum.

Disse kommunene har 13 scener/3.500 seter, mens Bærum har 5 scener/1.100 seter.

Kulturrådet har i flere år påpekt underdekningen overfor politikerne.

Hvorfor har ikke korps, kor og teater i Bærum samme tilgang på scener som sammenlignbare kommuner?

Hvorfor må korps og kor ha konserter i lokaler som ikke er egnet som fremføringsarenaer?

Korps øver i klasserom, gymsaler, kantiner og aulaer. Mens idretten til dels har tilrettelagte anlegg for sine idretter, har ikke kulturen det.

Hvorfor har ikke korps, kor og teater i Bærum samme tilgang på scener som sammenlignbare kommuner?

Mange av Bærums-skolenes gymsaler og aulaer tilfredsstiller ikke Norsk Standard for akustikk (NS 8178) for kulturgrupper.

Norsk Musikkråd skriver: «Det blir ikke et øvingsrom bare fordi det er rom å øve i.»

Deres akustikkmålinger viser at så mye som fire av fem lokaler som brukes til musikk i dag, rett og slett ikke er egnet til den bruken de har.

I sosiale medier vises nå videoen hvor Vestre Aker Musikkorps spiller i åtte forskjellige lokaler. Her hører og ser man at ikke alle rom er egnet for øvelser. Gå inn og se!

Det er over 40 korps, storband og orkestre i Bærum. Bredden i kulturlivet må som idretten ha egnede lokaler for øvelser.

Les også

Fornebu trenger et kulturhus

I et godt øvingsrom hører dirigenten hver utøver og kan gi god instruksjon.

Korpsøvelser og nærlager hører sammen. Norsk Musikkråd beskriver at behovet for nærlager til et korps må være på 25 kvadratmeter. Hovedsakelig er nærlager til slagverk som pauker, trommesett og melodiske instrumenter som brukes på ukentlige øvelser.

Fjernlager bør være på 50–100 kvadratmeter avhengig av type musikkgruppe. Her lagres blant annet uniformer, notearkiv, instrumenter og utstyr til loppemarked.

I Bærum er det nå et korps som til uken må flytte ut av sitt nærlager som er på under 4 kvadratmeter på grunn av oppussing. Korpset har fått beskjed fra skolen om at de ikke får tilbake lagerkroken etter oppussingen.

Hvilket korps kan øve et sted hvor de ikke har tilgang på slagverk? Svaret er ingen.

Korpset er nå på jakt etter et nytt øvingssted med et nærlager.

Frivillighetskulturen må ha bedre betingelser!

Vurder å stemme på partier som har et konkret kulturprogram. Godt valg!