Det diskuteres om en gjennomfartsvei på Bekkestua skal bli gang- og sykkelbasert. Problemstillingen kan bli aktuell for alle tettsteder i våre kommuner.

Les også

Et prøveprosjekt som engasjerer

En ting som slår meg, er: Holder det ikke å ankomme Bekkestua utenfra, inkludert tunnelen ved bussterminalen, med parkeringsmulighet få meter fra de fleste butikker?

Parkeringsplassene som kan gå tapt hvis det blir bilfritt mellom Bekkestuveien og Bærumsveien, er det nette antall av fem (ordinære samt to handikapplasser).

Samtidig leder innfartsveiene til p-hus under Anton Sport, Meny, Mega, begge Extra-ene, Rema, Kiwi, Vinmonopolet og under trafikkskolen. Ni p-hus i et forholdsvis lite sentrum.

Behold for all del statuene av korpsmedlemmer, men om det er bilvei eller gangvei de står ved, er vel mindre viktig.

En tidligere status som «kongevei» er heller ikke viktig for mange. Som et eventuelt kulturminne er veien endret til det ugjenkjennelige.

Les også

Hva ønsker vi å oppnå?

Hvor stort problem er den angivelige racersyklingen? Det er nettopp de som ikke sykler i dag, man ønsker å få i gang med et roligere trafikkbilde.

I et større perspektiv vil vi aldri bli «ferdig» med utbygging på Bekkestua hvis vi ikke tar innover oss hva som kan være fremtidsrettede løsninger for tettstedet.

At dette ikke gjøres godt nok nå, er sikkert. Utenfor biblioteket har det vært jobbet i år og dag, med mulighet til å lage et bra uterom, men her feilet man kapitalt, med et «oppusset» uteområde som fremstår som direkte nitrist.

Les også

Støtte til et bilfritt Bekkestua