Resultatet er at fylkesordføreren og fylkesrådslederen skal tjene 80 prosent av en statsråd, altså nesten 1,1 millioner kroner. Også andre frikjøpte politikere skal få god lønn, mellom 760.000 og 870.000 for full stilling.

Senterpartiet fremmet forslag om at lønnen til politikerne i Viken skal ta utgangspunkt i lønnen til stortingsrepresentanter i stedet for regjeringsmedlemmer. Dette ville ført til at politikerne ville tjent mellom 860.000 og 950.000 for full stilling.

De eneste som har fremmet et noenlunde nøkternt forslag er SV, som forslår at Viken skal ta utgangspunkt i 80 prosent av stortingsrepresentanter sin lønn, det vil gi lønn mellom 535.000 og 765.000.

For Rødt er det urimelig at folkevalgte politikere skal tjene mye mer enn de ansatte i fylkeskommunen og vanlige innbyggere i fylket.

I tillegg til lønnsnivå blir det økning i lønnsutgifter gjennom at det nye fylket skal ha mange frikjøpte politikere. I tillegg til fylkesordfører, fylkesvaraordfører og komitèledere skal man ha frikjøpte gruppeledere på 100 prosent. Og et parlamentarisk styre med fylkesråd som skal styre det daglige arbeidet i Viken. Til sammen gir dette 25 lønnede politikere på mer enn 50 prosent stilling som skal jobbe med å styre det nye fylket.

Les mer på budstikka.no/debatt

For Rødt er hensikten med folkestyret at det er de mange representantene med ulike bakgrunn og erfaringer som sammen skal styre fylket, ikke en gjeng med heltidsansatte politikere som har sitt daglige arbeid i det samme miljøet og treffer de samme menneskene.

Rødt mener at man skal kutte parlamentarisme i kommunestyrer og fylkesting. Parlamentarisme fører til flere heltidspolitikere, at opposisjonen mister innsyn i behandlinga av saker og at flere saker behandles uten offentlig innsyn. Vi mener at formannskapsmodellen er en bedre modell for demokratisk og folkevalgt styring av fylkeskommunen.