Som Budstikka omtaler på lederplass trenger Asker kommune en grundig gransking. At slike avtaler er mulig, vitner om en internkontroll som har sviktet. Rådmannen og kommunen gjør lurt i å åpne skapet og riste ut skjeletter. Dette handler ikke bare om «å lukke avvik».

Bakgrunn: Hele kommunen kontrolleres etter avsløring om gullavtale mellom nære kolleger

Budstikkas leder: Asker trenger en grundig granskning

Det er bra at det avdekkes forhold som er uakseptable i kommunal sektor. Kommunale planer og strategier renner over av honnørord og visjoner som oser av at Asker kommune er en aktør en skal kunne stole på. Det mangler ikke på festtaler og etisk patos. Anskaffelsesstrategien som ligger på kommunens nettside er på 25 sider. Ordet kontroll er nevnt 33 ganger. Det fremkommer at felles internkontroll for kommunen ivaretas sentralt, og at virksomhetene i tillegg skal ha en egenkontroll basert på felles etablerte systemer.

Mon det. Vi i Asker Frp er opptatt av at kommunen skal være en seriøs arbeidsgiver, seriøs oppdragsgiver og best i klassen på innkjøp av varer og tjenester. Om lag en tredjedel av kommunens samlede utgifter er anskaffelser. Det stilles stadig strengere krav til private leverandører. Det skal de tåle og akseptere med kommunen som kontraktspart. Men da skal også kommunen ha orden i eget hus. Dette gjelder ikke bare slike avtaler, men også andre krav som kommunen stiller til andre. Man kan lure på hvor kommunen ellers svikter når det gjelder krav den stiller til andre, men ikke til seg selv.

Vi forventer en grundig gjennomgang av tjenesteområdene, og en tilbakerapportering til politisk nivå. Vi som folkevalgte må ha tillit til at administrasjonen holder orden i eget hus. Kommunens seriøsitet måles av dem som står og ser på. Det de ser her er en stygg ripe i lakken.