Høyre sitter med makt i Akershus og i Bærum og må bære ansvaret for at lite eller ingenting gjøres for å trygge syklistene her. Vi er vitne til et kynisk spill med syklisters liv og helse for at Høyre skal bevare argumentet om at trygghet for syklister avhenger av motorveien i Nye E18-prosjektet. D

ette spillet har vart lenge og kan ikke fortsette. MDG krever sikkerhet for syklistene NÅ!

Bakgrunn: Belastet sykkelstrekning skal sikres - kvinne ble skadet etter ulykke

Fylkesordfører Anette Solli (H) sa i 2015 at det ikke blir penger fra Akershus til å sikre voksne sykkelpendlere før alle skoleveiene i fylket var trygge. Det er en ærlig prioritering. Hun har også blitt sitert på at hun ikke vil bruke en krone på sykkelveiene langs E18 før den nye motorveien er bygget. Det er kynisk.

Resultatet viser seg i en fortsatt strøm av ulykker. Noen av dem alvorlige som ulykken på Lysaker for noen dager siden.

Høyre i Bærum vil heller ikke bedre syklistenes kår langs E18.

De henviser også til nye E18 og hvor fint det skal bli når prosjektet eventuelt er gjennomført. De vil ikke være med på å presse fylkeskommunen til å gjøre noe, og de vil ikke bruke kommunale penger på det.

En utvannet sykkelstrategi for Bærum frigjør bare penger til å flikke og lappe på noen av de verste stedene. Men det er for lite og det er for sent.

Les også: Sykkelstrategi på felgen

Det er hverken kommunens administrasjon eller leverandørene som er trege. Dette er villet politikk fra Høyre og deres støttespillere i E18-saken.

Sykkelveiene langs E18 er tett trafikkert av jobbsyklister. De blir stadig flere. Det er en ønsket utvikling. Det er mange farlige punkter for syklister mellom Sandvika og Lysaker. Kommunen og fylket vet hvor de er. Som et minimum må disse farlige punktene utbedres slik at ulykkene reduseres, og at alle som ønsker å bruke sykkel på jobbreisen tør det. Det holder ikke med spredte nødtiltak. Noen steder må sykkelveien gjøres bredere. Andre steder er det behov for en bro eller et fysisk skille mellom gående og syklistene. Det kommer til å koste litt, men ikke mer enn et liv eller ødelagt helse.

E18-prosjektet er på gyngende grunn. Det kan ennå gå ett år før vi får vite hvor mye den første etappen vil koste og om noen vil betale for den. Samferdselsministeren vil ikke love flere etapper. Ministeren varsler at regjeringens nye linje er å kreve nedskalering av veiprosjekter finansiert med bompenger hvis de blir dyrere enn planlagt.

Nye E18 er et slikt veiprosjekt. Den enkleste nedskaleringen er å kutte ut flotte kollektivveier og sykkelveier. Kan Høyre, eller noen, garantere at det ikke kommer til å skje med Nye E18?

Kan noen garantere at en ekspressykkelvei fra Lysaker til Asker noen gang blir realisert som del av E18-prosjektet?

Vi kan ikke vente 10, 15 eller 20 år til på sikkerhet for syklistene langs E18. Vi kan ikke vente til noen dør før E18-prestisjen legges til side og fornuften får dominere.