Barna streiker, ikke fordi de vil skulke skolen, men fordi vi voksne skulker i klima- og miljøkampen. Det er uetisk å snu ansvarsfordeling for miljøkrisen på hodet og legge skylda på de unge. Det er patetisk å dytte ironi og skam på dem som taler sin fremtidssak. Og når kritikken hagler over ungdommen som tar klimaansvar er det uansvarlig å samtidig la kunnskapsforaktende klimafornektere boltre seg på flere sider i Budstikka uten kritiske spørsmål.

Det går et skille mellom objektiv journalistikk og ansvarsløs journalistikk. Et koseintervju med Trond Ellingsen som styreleder av document.no, et nettsted som har fått krass kritikk for å dyrke fremmedfiendtlige, konspiratoriske og hatske holdninger, er dårlig vurderingsevne.

Trond Ellingsen har forsvart en partikollegas paralleller mellom klimaengasjert ungdom og nazipropaganda, fornektet menneskeskapte klimaendringer og harselert med klimastreikerne og lærere. Dette føyer seg inn i en større trend. Streikende elever møtes med usaklige og hånefulle ytringer i kommentarfeltene - av oss voksne. De er opprørte. Med rette!

Trond Ellingsen: Hva med å lære litt realfag i stedet for å klimastreike?

Det har vært opprørte leserinnlegg, halvhjertede beklagelser og tema i kommunestyret. Takk til alle som har sagt tydelig ifra. Vi synes likevel at fellesskapet ikke reagerer konsekvent og sterkt nok på spillet som foregår.

Vi vet at forakt avler forakt, og at hatytringer på nett avler flere hatytringer. Ellingsen og document.no er altså direkte medansvarlig for debattklimaet vår ungdom er utsatt for. Så selv om det tilsynelatende snakkes i greie former i intervjuet, så er skaden av hans virke, og av alle dem som legitimerer og ufarliggjør slike nettsider og holdninger, enorm.

Les mer på budstikka.no/debatt

Medienes ordbruk, faktaopplysninger og vinkling av nyhetssaker har en direkte konsekvens!

Ellingsen og nettstedet som syder av hat, løgner og oppfordring til vold, fikk både forsideplass og en dobbeltside i vår lokalavis, med den milde overskriften "Klimakritisk provokatør fra Vettre" og uten kritiske korreksjoner.

Svarene blir stående som sannheter. Nei takk, Budstikka!

Les intervjuet: Klimakritisk provokatør fra Vettre: Trond Ellingsen bryr seg lite om at han provoserer

Ytringsfriheten er en av våre grunnleggende menneskerettigheter. Men vi har et reelt og alvorlig samfunnsproblem fordi mistenkeliggjøring, «fake news» og hets avskrekker viktige stemmer i debatten, undergraver tillit og fører til at veldig mange velger å avstå fra å bruke sin ytringsfrihet. Tusen takk til ungdommen som ikke gir seg for det!

Demokrati er bærebjelken i vårt samfunn. Deltakelse er avgjørende. Ytringsfriheten trenger derfor solide, kritiske og objektive journalistiske rammer. Tillit, respekt og solidaritet er sentrale norske verdier og pilarer i samfunnet vårt som vi aktivt må verne om.

Vær så snill, slip vurderingsevnen og ikke skulk i kampen mot hets, trakassering og populisme.

Les også: Vi kan ikke undervise basert på vranglære som Ellingsen forfekter