Som medlem av Bærum Høyre er jeg forbauset over de valg politikerne har gjort overfor lærerne. Før jeg går nærmere inn på det, er det naturlig å oppsummere lønnssituasjonen for lærerne:

1. Et utvalg med representanter fra lærerorganisasjoner og kommuneorganisasjonen KS konkluderte i 2020 med at lærerne, i perioden 2004-2019, hadde hatt 14 prosent lavere lønnsutvikling enn andre offentlige ansatte. Da den felles rapporten skulle offentliggjøres, trakk KS sin støtte. Hvorfor det ble slik vet ikke jeg. Kanskje det ble vanskelig å innse en så uverdig behandling av lærerne.

2. Oppgjøret for offentlige ansatte er på 3,84 prosent. De fleste lærerne får 2,23 prosent. Så sier direktør Gangstø i KS at nybegynnere får 36.000 kroner mer i startlønn (gjelder utdannelse under fem år). Hvor mange lærere har mindre enn fem års utdannelse? I Bærum er knapt noen. Andre nyutdannede får også høyere startlønn, men ikke 36.000 kroner. Det gjelder for KS vinne mediekampen. Tror KS at media som taler deres sak (blant andre Gunnar Stavrum i Nettavisen), løser konflikten?

3. Lærerne får cirka 5.000 kroner mer i 2023. Det bringer dem opp på 3,2 prosent. Så utviklingen med lavere lønn for lærere som har arbeidet noen år, fortsetter. KS tenker vel som så: Hev begynnerlønnen for å tiltrekke nye lærere, men gi alle deretter en svak lønnsutvikling som reduserer kostnadene.

Les også

Hva vil egentlig KS?

Hvor er så Bærums politikere oppi dette? Hva er politikernes holdning til lærerne?

All makt er overlatt til KS. Da slipper ordføreren og politikerne å ta stilling til ubehagelige spørsmål fra 1.500 av kommunens egen arbeidsstokk.

I Bærum virker det som om politikerne har abdisert i forhold til byråkratene i KS. Bærum kommune ble medlem av KS. Etter det sank lønnen for lærerne i Bærum relativt sett.

I Oslo er gjennomsnittslønnen cirka 50.000 kroner høyere enn i Bærum. Oslo er et eget tariffområde.

Kompetansetilleggene i Bærum for realfag med mer som var på titalls tusen kroner, ble bakt inn i lønnen.

Fikk det noen konsekvenser for lønnsutviklingen i Bærum? Svaret er vel nei. Lønningene for lærere er de samme i Bærum som på Nordmøre.

Intet tar hensyn til levekostnadene. I Bærum er det cirka 0,5 prosent av lærerne som kan kjøpe egen bolig basert på egen lønn.

Bærumsstigen (lønnsskala) ga muligheter for ekstra lønnstillegg. Denne lønnsstigen forsvant. Jeg har ikke funnet ut hva som skjedde. Jeg går ut fra at det var en bevisst politisk beslutning.

Les også

Unge, nyutdannede lærere er vinnere

Enkelte politikere tar nå inn over seg at det var feil å overlate lønnsutviklingen for lærerne til KS. En organisasjon som stort sett har to formål:

1. Større overføringer fra staten.

2. Holde kostnadene inkludert lærerlønningene nede.

Konklusjonen er: Hvis ikke Bærums politikere innser at noe må gjøres på lønnsfronten, vil konfliktnivået tilta og rekrutteringen svekkes. KS' arrogante holdning, inkludert jakten på lønnsnemnd, tjener ikke Bærum til ære.

Politikere: Ut av KS. Bærum som eget tariffområde!