I saken om oppussing av Anna Krefting skole hvor 5.-7.-trinn flyttes til den nylig nedlagte Belset skole istedenfor å finne løsninger på Anna Krefting skole, finnes det mye lærdom om Bærum kommunes fremgangsmåter, mangel på planlegging og ikke minst fraværet av lokalpolitikerne.

Jeg har lært at kommunens administrasjon aldri vil innrømme feil eller gjøre om på en beslutning om det fører til tapt anseelse.

Kommunen oppleves lite villig til å finne alternative løsninger, selv om disse er fullt ut løsbare, når administrasjonen har bestemt seg.

I slike saker går økonomi og prestisje foran hensynet til barnas beste. Alltid.

Kommunens egne, ofte enkle, analyser av for eksempel skolevei veier tyngre enn andre anbefalinger. Hensynet til barns sikkerhet og krav om trygg skolevei settes til side av økonomiske hensyn.

Mangelen på planlegging og behovsanalyser for barn som flyttes ut av sin skolekrets, om enn midlertidig, er gjennomgående. Dermed er det helt avgjørende at foresatte og FAU står på i saken for å sikre gode løsninger i de midlertidige lokalene.

I slike saker som engasjerer og opprører, er det viktig at lokalpolitikerne kjenner sin besøkelsestid. Noe de absolutt ikke har gjort i vår sak.

Det er ikke første gang jeg opplever politikerne som handlingslammet og heller velger å sitte på sine hender enn å ta en beslutning.

Har administrasjonen så mye makt overfor politikerne at lokalpolitikken ikke har noen verdi? Hva er da poenget med lokalpolitikk hvis de folkevalgte bare er marionetter som styres av administrasjonen?

Jeg er klar over at vi har kjørt et hardt løp mot kommunen – vi har argumentert og klaget for å få kommunen ordentlig på banen og gi svar. Like fullt overrasker det meg at jeg har opplevd utilbørlig press for å få oss til å avslutte saken.

Takket være en sterk foreldregruppe i FAU og i tilhørende ressursgruppe har alle stått imot presset fra kommunen.

Denne opplevelsen med Bærum kommune får meg til å tenke på hva slags kultur det er i kommunen. Er det en sunn kultur som regjerer? Og er det derfor politikerne er så usynlige i Bærum?

Les også

Busskaos og farlig skolevei

Jeg er selvsagt skuffet over at kommunen ikke velger å lytte til alternative løsninger, men jeg er for så vidt mest skuffet over at lokalpolitikerne i Bærum har vært så fraværende og unnvikende.

Med fasit i hånd kan jeg si at lokalpolitikken er helt uten verdi for min del. Hvorfor skal jeg bruke stemmeretten når de folkevalgte ikke våger å stå opp for velgerne sine?

Nå skal elevene ved Anna Krefting skole gå minst ett år på Belset, og da skal vi foresatte gjøre det beste ut av den situasjonen forutsatt en sikker skolevei.

Jeg håper at fremtidige prosesser som involverer barn i Bærum kommune, får en bedre og grundigere planlegging, bedre behovsanalyser og at barns hensyn teller mest. Uansett.