Datoen var 10. mai 2007. Helt siden før Fornebu ble nedlagt som hovedflyplass i 1998, hadde det vært en klar forutsetning for en stor utbygging av det gamle flyplassområdet at det måtte anlegges en skinnegående baneløsning mot Oslo.

Flere spenstige løsninger var foreslått, og denne dagen skulle Akershus fylkesting fatte sitt endelige vedtak.

Fylkesrådmannen hadde forberedt saken og foreslo at det skulle etableres en automatbane fra Fornebu til Lysaker.

Men medlemmene av fylkestinget var av en annen mening. Et enstemmig utvalg støttet et forslag om at det skulle etableres en bybane.

Flertallet ville føre denne inn til Oslo gjennom en tilkobling til dagens sporveisnett på Skøyen, mens mindretallet ville nøye seg med en bane til Lysaker i første omgang.

Bybanen skulle gå delvis i tunnel, men på overflaten på Fornebulandet. Dette ville gi en god flatedekning og tilgjengelighet med åtte holdeplasser.

Bybanen ble innarbeidet i reguleringsplanen for Fornebu, og mesteparten av traseen er fortsatt tilgjengelig.

På dette tidspunkt hadde Bergen for lengst vedtatt å bygge en bybane, og i januar 2008 satte de spaden i jorda. Ni år senere, etter flere utvidelser, kunne trafikantene reise den 20 kilometer lange strekningen fra sentrum til Flesland flyplass. I november i år åpner den nesten 11 kilometer lange linjen til Fyllingsdalen.

I Danmark gikk folk mann av huse i Odense for noen få dager siden for å feire åpningen av byens første bybanelinje på 14,5 kilometer. Århus har de senere år åpnet to linjer, og København er i gang med bygging av bybane langs byens Ring 3 med åpning i 2025.

Nylig sendte Ruter et brev til Oslo kommune og Viken fylke der de tilbyr seg å utrede alternativer til T-bane til Fornebu. To alternativer foreslås, enten «selvkjørende minibusser i tunnel» eller «superbusser delvis under bakken».

Det er påfallende at det tidligere vedtatte bybanealternativet ikke nevnes med et eneste ord i brevet fra Ruter.

Særlig fordi det hele tiden har vært en forutsetning at kollektivtrafikkløsningen til/fra Fornebu må ha stor kapasitet idet det er planlagt 11.000 boliger i området. Det er bare tog, T-bane eller trikk/bybane som kan tilfredsstille denne forutsetningen.

De såkalte superbussene har ikke større kapasitet enn Oslos eldste leddtrikker som nå skal fases ut. Minibusser i tunnel kan i denne sammenheng forbigås i stillhet.

Hva gjør vi så med de investeringene som allerede er foretatt?

Mye av investeringene kan benyttes dersom man velger en langt rimeligere bybaneløsning via Skøyen enn en T-bane til Majorstuen. Bybanen vil også trenge en base på Fornebu, og den påbegynte tunnelen fra Fornebuporten via Lysaker og Vækerø til Skøyen kan benyttes og kobles til sporveisnettet på Skøyen.

Men det beste er at en stor og kostbar ombygging av Majorstuen stasjon kan skrinlegges. Og spørsmålet om ny fellestunnel i Oslo kan skyves inn i fremtiden.