Senterparti-representant i Bærum kommunestyre Ragnar Molland kommer med et merkelig innlegg i Budstikka fredag 17. februar.

I et debattinnlegg med tittelen «Hvem vil savne Viken?» forsøker han å gi organiseringen av det folkevalgte nivået i vår region skylden for innsigelser til Bærum fra sitt eget fylkesråd.

Maken til feilslått forsøk på å legge skylden for noe man ikke liker, på en organisering man ikke liker, skal man lete lenge etter.

Les også

Hvem vil savne Senterpartiet?

Tror Molland at innsigelsene hadde vært færre hvis fylket hadde vært delt opp i Buskerud, Østfold og Akershus?

Husker Molland hvilke harde konflikter vi tidligere hadde med Akershus om planene i Bærum?

Husker han kampene om Løkenjordene, Bjørnegård og Avløs, om fortetting langs Kolsåsbanen og utbygging på Fornebu?

Er Molland klar over at det er hans eget parti Senterpartiet og Arbeiderpartiet som sammen utgjør fylkesrådet i Viken?

Er han klar over at det er Senterpartiet som styrer saksområdet for planlegging, klima og miljø?

Viken har vært en suksess på mange områder.

Senterpartiet har gått i front for å oppløse Viken. De har foreslått å finansiere dette ved å etablere en ny finansieringsmodell. Trøndelag Senterparti har til og med foreslått å ta penger til dette ved å skattlegge befolkningen Bærum hardere.

Viken har vært en suksess på mange områder.

Kostnadene ved å etablere Viken var tjent inn i sparte driftsutgifter det første året, og vi har hatt solide overskudd også senere.

Vi har etablert meget gode fagmiljøer som bidrar med gode tjenester til befolkningen, godt grunnlag for politiske beslutninger og kapasitet til å involvere innbyggere, næringsliv og kommunene i prosessene.

Vi i Viken betalte 317 millioner kroner i skatteutjevning til andre fylker i 2022. Utredningen vi selv har fått laget, viser at både Østfold og Buskerud vil gå med underskudd i lang tid fremover.

Skal de unngå det, må de få enda mer midler over skatteutjevning. Og det er ikke så mange andre fylker å ta dette fra. Faren er stor for at befolkningen i Akershus vil måtte bidra enda mer.

Les også

Ikke faglig grunnlag for å dele opp Viken

Bærums befolkning bidro med 2.369.621.229 i netto inntektsutjevning i 2022. Nesten 2,4 milliarder er mye penger, men det later ikke til å imponere Senterpartiet. De vil finansiere en meningsløs oppsplitting ved å ta enda mer.

Det er ofte lettere å ta ukloke valg hvis det er andre som betaler regningen.

Under debatten i fylkestinget forsøkte Senterpartiets gruppeleder å vise til hvor mye Bærum får igjen ved å peke på Fornebubanen.

Hadde den blitt bygget da vi ønsket, lå prisen omtrent på det Bærum nå bidrar med i ett års skatteutjevning. Ikke særlig imponerende.

Les også

Gi Viken en sjanse