La oss ta byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), på alvor. La oss tro han på at dersom Oslo ikke får helt eller delvis gjennomslag for sine seks krav, så trekker de seg fra avtalen – og arbeidet med Fornebubanen stanses.

Hvor mye av regningen tar han i så fall for allerede utført arbeid?

En regning som kan komme opp i 5–6 milliarder, skal vi tro Bærums normalt sindige kommunaldirektør, Arthur Wøhni.

Wøhni presenterte onsdag et regnestykke til å grøsse over. «Havariregning» sto det øverst på plansjen hans. Det vil si en oversikt over hvor mye det vil koste å stanse Fornebubanen nå uten å fullføre.

Alt dette vel å merke før forhandlingsutvalget i Viken hadde sin pressekonferanse torsdag, hvor de signaliserte helt tydelig en vilje til å forhandle, ikke minst finne en løsning for Majorstua stasjon.

Havaristen lekker med andre ord i alle ender

«Havariregningen» er likevel verdt å ha i bakhodet. Den kan, om den må betales, bli et symbol på offentlig pengebruk uten sidestykke.

Wøhnis regnestykke, presentert for formannskapet i Bærum onsdag, lyder slik:

  • 3 milliarder er allerede brukt på Fornebubanen.
  • 1,4 milliarder er inngåtte avtaler for fremtiden, avtaler partene må forsøke å forhandle seg ut av.
  • 1 milliard kan det koste å stenge og sikre den tunnelen som allerede er gravd.

Sunken cost 5–6 milliarder, sa Wøhni og tok et forbehold om at tallene kunne bli noe lavere.

Uansett – milliarder er allerede gått til prosjektet, nye milliardbeløp vil påløpe. På toppen av dette er det en X i regnestykket. Nemlig hvor mye grunneierne vil kreve tilbakebetalt av de 2,7 milliardene de har forpliktet seg til mot å få bygge boliger.

Hvem skal i så fall betale dette?

Oslo? Viken? Bærum? Staten?

Siden dette var møtet for tall og regnestykker, hadde Wøhni flere. I april ble det inngått en tilleggsavtale om bompenger, som også Oslo Ap underskrev med forbehold om et vedtak i bystyret i juni. Den avtalen innebærer økninger i år og fra nyttår 2024. Særlig elbilistene vil merke økningen.

Viken-ordførere mener Oslo Ap opptrer uredelig om Fornebubanen

10,2 milliarder skal denne tilleggsavtalen anslagsvis gi fra 1. september i år til 2030. Av dette skal 8,6 gå til Fornebubanen, 1,6 milliarder til andre samferdselstiltak. Penger som kan forsvinne om bompengeavtalen vrakes.

Denne haster det å få på plass. Vedtar ikke Oslo og Viken den avtalen før sommeren, kan den heller ikke tre i kraft som planlagt 1. september. Vikens forhandlingsvilje må ses i lys av dette, uansett hvor mye de måtte mislike Oslo Aps fremgangsmåte.

Antatt konsekvens: Et månedlig inntektstap på 100 millioner kroner.

Havaristen lekker med andre ord i alle ender, mens folk truer å gå fra borde til slagordet «Team Oslo».

PS!

Når vi først snakker om tall. Her er et par fun facts, i den grad noe rundt Fornebubanen er fun om dagen:

  • Nye Flytårnet stasjon er anslått å betjene 12.287 passasjer i døgnet. Det er like mye som Helsfyr.
  • Av dagens arbeidstagere på Fornebu kommer, ifølge Bærum, 22 prosent fra … Oslo Øst.

Om Dag Otter Johansen

Dag Otter Johansen er politisk redaktør i Budstikka. Han er bosatt på Drengsrud i Asker og har vært ansatt i Budstikka siden 1996.

Politisk redaktør har ansvaret for meningsinnholdet i Budstikka, både mediehusets egenproduserte lederartikler og kommentarer, samt eksterne bidrag.

Du kan lese flere kommentarer her.