Jeg har lest i Budstikka at Bærum kommunestyre går inn for å legge ned mange av de litt mindre, men lokale barnehagene til fordel for noen store nye.

Flere av de nye store barnehagene vil bli plassert på steder der det nesten ikke bor noen barn i nærområdet med gangavstand.

Mange foreldre er allerede i dag nødt til å benytte bil for å få levert sitt barn i barnehagen. Med de nye barnehagene så vil så godt som alle barna bli levert med bil.

Hvert barn som må biles, representerer en bil som kjører til og fra en barnehage hver dag i de fem årene barnet går der og med de utslipp og trafikale problemer det gir.

Da er det viktig hvor disse blir plassert.

Les også

Bærums miljøfiendtlige barnehagekontor

I Bærum har kommunen ikke engang greid å lage opptakskriterier som gjør at et barn som bor i gangavstand til en barnehage, faktisk får tildelt plass i denne barnehagen, men må i stedet biles til en annen.

Eksempel: Et barn som bor bare 100 meter fra en barnehage, ble tildelt plass i en barnehage 2,3 km unna. Den nærmeste barnehagen var full, delvis fylt opp av barn som hver dag ble kjørt ganske langt til barnehagen av foreldre som så fant seg egnet «innfartsparkering» i boligveiene i nærheten.

Det verste eksempelet jeg kjenner til, er likevel en familie som bor i Lommedalen, de fikk plass i barnehage på Fornebu, mor jobber på Rykkinn.

Og hva slags biler ser Bærums-politikerne for seg at kommunens småbarnsforeldre har råd til å kjøre rundt i? Kan det være en overvekt av litt eldre, billige dieselbiler, kan hende?

Les også

Argumenter både for og mot store barnehager

Grunnen til at barn leveres i en Bærums-barnehage hver dag, er stort sett at foreldrene skal videre på en jobb, oftest i Oslo, antagelig.

De må da, etter å ha levert poden, enten fortsette med bilen sin videre i kø til jobb eller prøve å finne seg en innfartsparkering i nærheten av en T-bane- eller buss-stopp.

«Innfartsparkering» blir ofte, i denne sammenheng og i mangel av noe annet, å finne seg en lovlig parkeringsplass i en egnet boligvei. Denne boligveien er ofte en skolevei.

Med de nye barnehagene så vil så godt som alle barna bli levert med bil.

De nye store Bærums-barnehagene har ikke engang fått en egnet plassering eller er planlagt med dette for øyet og med parkeringsmuligheter.

De store, nye barnehagene ville kanskje miljømessig kunne forsvares om de ble bygget i tilknytning til eller på taket av store parkeringshus ved kollektivknutepunkter.

Og da kunne Bærum kommune begynne med å flytte og legge en av de nye store barnehagene til Kolsås, Avløs eller Gjønnes.

Et miljøsvin er definert som (naob.no): «Person, bedrift eller institusjon som forurenser miljøet».

Er det alle småbarnsforeldrene i sine dieselbiler til og fra barnehagen hverdag som er miljøsvin?

Eller er det et flertall av representantene i kommunestyret i Bærum som kvalifiserer for denne betegnelsen?

Vi har en ordfører som ynder å si at kommunen styres med miljøklokskap. Jeg skulle gjerne sett hennes argumenter og forsvar for at dette er miljøklokt.

Les også

Færre og større barnehager i Bærum