Deler av Asker var blant de heldige kommunene som deltok på prøveprosjektet om et nasjonalt fritidskort for barn og unge.

Nå som Støre-regjeringen har fjernet dette, er jeg redd for hva det kan gjøre med barn og unges muligheter for å ta del i fritidstilbud.

I regjering fikk vi innført et gratis fritidskort som sikret at barn fikk tilgang på minst én fritidsaktivitet i uken. Dette var viktig for å sikre at barn – uavhengig av økonomisk bakgrunn – fikk mulighet til å delta på det gode fritidstilbudet vi har her i Asker.

Regjeringen skrotet dette til fordel for sin ordning hvor kommuner kan søke på en pott på 550 millioner kroner, som er tilskudd for barn og unge. Regjeringen fremstiller alle disse hundre millionene som erstatningen for fritidskortet – det er rett og slett ikke riktig.

Les også

Støre skuffer barna mest

For denne store potten med midler er ikke 550 millioner kroner til fritidskort. Det er alle pengene satt av for å styrke barn og unges deltagelse i frivillig aktivitet.

For Asker kommune frykter jeg at dette vil bety mindre penger og en betydelig mindre satsing på et område vi burde gitt hjelp for lenge siden.

Og så er det ikke å skjule at ordningen ikke var perfekt. Men forsøksordningen ga oss viktig innsikt og kunnskap vi burde brukt for å utvikle ordningen. Ikke skrote den.

Det viktigste det lærte oss, var at ordningen ikke ble rettferdig nok – og at valget om at alle husstander uansett økonomi kunne få midler, funket for dårlig.

Ordningene skulle vært behovsprøvd. En stor del av barnefamilier i Asker har økonomi til å sende barna sine på fritidsaktiviteter – men for de som ikke har muligheten, er dette et viktig tiltak slik at barn og unge kan spille fotball med klassekameratene sine, eller fortsette drømmen og ønsket om å bli en ballerina.

Alle barn burde ha mulighet til å gå på en fritidsaktivitet. Det er en viktig sosial arena som forebygger utenforskap senere i livet, gir mestringsfølelse og har stor egenverdi for barna samt at de får dyrke sine egne interesser.

Asker kommune var en av de heldige som fikk ta del i Solbergregjeringens satsing på fritidskortet. Jeg er skikkelig skuffa over at denne satsingen er blitt en del av reverserings-regjeringens «seiere».

Les også

Frivilligheten er viktig for regjeringen