I over tre år har jeg reist til Drammen sykehus én gang i måneden for å få injeksjon på det høyre øyet.

Jeg vil gjerne vite om det er et annet sted som jeg kan komme lettere til. Oslo ville vært mye bedre, da vi har bussen rett utenfor døren.

I begynnelsen kjørte min mann meg når han hadde anledning. Så fikk jeg rede på at jeg kunne ta pasientdrosje.

Det fungerte fint noen ganger, men så ble det vanskelig å få bestilt.

Jeg skulle ringe øyeavdelingen på Drammen sykehus, og de skulle bestille for meg. Til å begynne med gikk dette bra, men så plutselig måtte jeg nesten krangle meg til en tur.

Begrunnelsen var at jeg bor på Bærums Verk, en plass vi kaller Kollen.

Jeg fikk beskjed om å ta bussen til Sandvika og toget til Drammen og derfra komme meg opp til sykehuset. Tilbake skulle jeg få transport.

Det var visst nok min fastlege som skal ordne dette, fikk jeg også beskjed om, men der var de usikre.

Hva skal jeg gjøre for ikke å grue meg til hvert nytt treff på sykehuset?

Personalet er hyggelige og gjør så godt de kan. Men jeg vil gjerne ha en annen ordning på dette.

Les også

Konsekvensene for Bærum sykehus er alvorlige