Det pågår for tiden en intens debatt om biltrafikk i Bekkestua sentrum. Dessverre ser det ut som om debatten begrenser seg til argumenter for eller mot stenging av Gamle Ringeriksvei ved «Musikantbroen». Det er synd.

Jeg mener at vi først må spørre oss:

1) Hva ønsker vi å oppnå?

2) Hvordan når vi målet best med færrest mulig ulemper?

Målet med tiltakene er vel å gjøre hele Bekkestua sentrum til et godt og trygt sted for alle. Redusert biltrafikk og fart er da åpenbart et viktig virkemiddel. Men oppnår man dette best ved å stenge «Musikantbroen»?

Stenging av broen har noen åpenbare ulemper:

  • Biltrafikken ved broen opphører, men trafikken forbi det store torget på Bekkestua (foran Samson) vil sannsynligvis øke.
  • Mange beboere, næringsdrivende og transportbiler vil måtte kjøre lenger for å komme ut og inn til Bekkestua sentrum fra øst. De vil likevel passere sentrum.

Jeg mener det finnes andre tiltak som er smidigere og mer målrettet.

Man kan for eksempel:

1. Innføre gjennomkjøring forbudt fra alle tre kanter av Bekkestua.

Dersom dette etterleves, vil det ha større effekt enn stenging av broen. Da vil man også fange opp trafikken mellom Bærumsveien i vest, forbi Samson og til krysset ved brannstasjonen.

Det blir krevende å håndheve en slik regel vil noen kanskje si, men man må kunne legge til grunn at de fleste av oss er lovlydige. Noen fysiske kontroller i tillegg vil trolig få bort det meste av eventuell snikkjøring.

2. Ta bort parkeringsplassene langs veien i sentrum (unntak for handikapplasser).

Dette vil redusere mye av det farlige bilkaoset betydelig og i stedet føre bilene rett inn i parkeringshusene i randsonen av sentrum. Parallelt bør det etableres to-tre plasser som øremerkes varelevering, så varebilene ikke hindrer vanlig ferdsel og skaper flere utrygge situasjoner.

3. Sette fartsgrensen for biler i sentrum til 20 km/t.

4. Sette fartsgrensen for syklister i sentrum til 10 km/t.

Med disse tiltakene tror jeg vi kan skape et betydelig sikrere og triveligere sentrum. Tiltakene vil redusere biltrafikken i hele Bekkestua sentrum, ikke bare ved broen. Beboere og næringsdrivende vil kunne velge korteste vei ut og inn av sentrum uansett hvilken vei de skal.

Hva med å teste denne type tiltak først? Så kan fysisk stenging være plan B.