Svar på Ragnar Haugs debattinnlegg 31. august («Hvordan styrke Bærumsskolen for fremtiden?»):

Utdanningsforbundet Bærum er alltid positive til å styrke skolen, noe annet ville vært rart.

Det vi stusser over i Haugs innlegg, er at han ser forbi det faktum at det under Høyres styre i Bærum er den høyeste prosenten på hvor mye undervisning som blir gitt av folk uten lærerutdanning, hele 8,4 prosent.

Dette tallet har vokst i forrige fireårsperiode. Oslo har til sammenligning 5,6 prosent og Asker 4,3 prosent.

Skoleåret 2022–23 opplevde flere skoler en langt større prosent av lærere som sluttet, enten for å jobbe i skolen i andre omkringliggende kommuner eller for å gå til privat næringsliv.

Det er flere som opplever en betydelig lønnsøkning ved å gå til andre kommuner. Dette uroer oss.

En skole er bare så god som de lærerne som jobber der. Vi vet at Bærumsskolen er blant de billigste skolene i drift sammenlignet med de andre største kommunene i landet.

Vi vet at elevene har gode resultater. Det er fordi vi er så heldige å ha et godt utgangspunkt med elever fra ressurssterke hjem, elever som er robuste og læringsvillige.

Vi vet også at lærerne som står igjen i Bærumsskolen, er rågode. De er hardtarbeidende og godt utdannede lærere.

Dessverre minker de i antall og får stadig flere kollegaer som ikke har lærerutdanning. Dette viser både GSI-tallene (Grunnskolens Informasjonssystem) fra i fjor og våre egne undersøkelser blant skoleledere og tillitsvalgte.

Dette gjør at de som står med riktig utdanning i jobben, blir nødt til å ta ansvar for egen jobb samt følge opp de ufaglærte og hjelpe dem.

Det blir også en større belastning at mange som har ufaglærte kollegaer, blir nødt til å være fungerende kontaktlærer for både egne og andres klasser. De blir kontaktet av flere foreldre og føler et utstrakt ansvar.

Sykefraværstallene i Bærumsskolen har skutt i været, fra 5,87 prosent i 2019 til hele 7,68 prosent i 2022.

Det er ikke bare pandemislitasje som står bak disse tallene, men resultatet av langvarig belastning med trange budsjetter og for få lærere.

Vi tror at tallene på antallet timer gitt av ufaglærte lærere og sykemeldingstallene henger sammen.

Vi vet at forventningene i Bærumsskolen er skyhøye, både fra politikere, foreldre og elever. Vi som jobber i skolen, har også et indre ønske om å gjøre det bra.

Vi vet at læreren som står i klasserommet, er viktigst for læringen til elevene. Vi trenger derfor et samarbeid både for å beholde alle våre flotte og gode lærere, men også for å rekruttere flere lærerutdannede lærere.

For å få til det må vi ta utfordringene som skolene har på alvor, samt heve lønnen til et konkurransedyktig nivå.

Les også

Den gode skolen – en skole for fremtiden