Spørsmålet er svært relevant: Kostnadene for oppløsning av Viken anslås til opp imot 400 millioner kroner. 

Ett av alternativene kan være å bruke pengene til å bygge landbasert vindkraft i India. Kombinert med partner- og lånefinansiering kan dette gi en investeringskapasitet på 2,4 milliarder kroner. Nok til å erstatte brun elektrisitet med grønn for 700.000 indere.

India er ikke tilfeldig valgt. Begge de statseide selskapene Statkraft og Norfund leverer allerede bra på fornybar energi i India, som er fjerde størst i verden på CO2-utslipp med 4,9 prosent; 40 ganger Norge.

Både organisering av offentlig sektor og klimautfordringene er aktuelle saker i regjeringsforhandlingene. Dobling, på sikt, av antall eldre samtidig med en halvering av petroleumsinntektene, og etterdønninger av koronaen, vil kreve en svært stram budsjettdisiplin. Det krever evne til å prioritere; til å avstå fra noe som er mindre viktig til fordel for noe annet som er viktigere.

Oppløsning av Viken var Senterpartiets viktigste valgløfte i Akershus, Buskerud og Østfold samtidig som partiet spiller en nøkkelrolle i de pågående regjeringsforhandlingene. «Viken skal oppløses …. Ferdig snakka!» sa Per Olaf Lundteigen (Sp) til NRK før valget.

Jonas Gahr Støre skrev følgende: «Klimaendringene rammer globalt, og det er ingen grunn til at vi skal begrense vår klimapolitikk til det som skjer innenfor Norges grenser.» (DN 03.09.21)

Det er åpenbart at Senterpartiet, med Lundteigen som aktiv pådriver, vil bruke kravet om oppløsning av Viken som et utpressingsmiddel i regjeringsforhandlingene, og ganske sikkert mene, i god Ole Brumm-stil, at fortsatte bidrag til det grønne skiftet i India ikke berøres av oppløsningen av Viken.

Lykkes partiet med dette kravet, vil det være et bidrag til historiebøkene når det gjelder utviklingen av det norske minoritetsdiktaturet.

Mislykkes partiet med sin utpressing, er det vel lov å håpe at Lundteigen snart har snakka ferdig.

Det er betryggende at 93 prosent av de stemmeberettigede i Akershus ikke ga sin stemme til Senterpartiet.