Valgkampen er i gang. Vi må ha bymessig utvikling som i Oslo, hevder en del av våre lokale politikere. Askergrenda vår ødelegges, hevder opposisjonen.

Seneste bidrag er noe i samme gate når Arbeiderpartiets Christian Haaseth 8. mars skriver i Budstikka at «Unge skal føle seg trygge i Asker» med bakgrunn i en tidligere artikkel om truende ungdomsgjenger.

Det blir nødvendigvis ikke så lett, for det innebærer gjerne mer enn bare bebyggelse når man lager by.

Les også

Asker som grønn by

Jeg kan godt skjønne alle dem som ønsker at Asker sentrum skal bli noe mer enn Østlandets mest kaostrafikale veikryss – jeg kan vel også det – men bymessig utvikling som i Oslo, er jeg ikke like sikker på at alle ønsker for Askerbygda.

Jeg kan godt skjønne alle dem som ønsker at Asker sentrum skal bli noe mer enn Østlandets mest kaostrafikale veikryss.

Som velger må jeg derfor kunne stille noen spørsmål til bygdas politikere nå som det nærmer seg valg:

  • Hva er planen? Hvor mange bydeler à la Elvely skal vi ha, og hvor stor utstrekning skal Askerbyen få?
  • Hvor skal bebyggelsen ikke være over fire etasjer? Hvor kan det være opp til åtte etasjer, og hvor kan det være mer?
  • Hvor skal grøntarealene være – 5 prosent eksklusive idrettsanlegg er vel et bra mål – og hvor skal byparken ligge? Plenen foran rådhuset er lite egnet.
  • Hva er målet? Skal det være 5.000, 10.000 eller 25.000 beboere i Askerbyen?

Så langt det bymessige, så nå over til det mer landlige. Energikommisjonen påpeker at det haster med flere vindmøller – nærvind og møller som er mindre enn dagens, skal være svaret, ifølge Åslaug Haga (Fornybar Norge), som understreker at det er kommunene som skal bestemme.

Ja vel, hvis dette haster, må jeg anta at våre politikere allerede arbeider med spørsmålet, for det blir sent å vente til neste valg.

  • Skal vi ha nærvind-møller i Asker? Hvor mange vindparker skal vi så fall ha, og hvor skal de ligge?
  • Hurumlandet peker seg vel nærmest ut av seg selv, men skal det være møller på toppene eller i strandkanten, eller begge deler?
  • Er det plass og i så fall aktuelt med 8–10 møller på grunnene utenfor Bjerkøya og Rauskjærene? Hva med Vardåsen, og – hvis møllene ikke er for store – skal det settes opp et par på toppen av rådhuset?

Egentlig burde vel hovedspørsmålet her bli avklart med velgerne allerede ved kommende valg, om ikke ved en selvstendig avstemming, så i hvert fall i klarskrift i partiprogrammene.

Det vil hjelpe oss med å avklare hvem vi skal stemme på til høsten.

Forstått?

Forstått?

Budstikkas nyhetspodkast: Hva skjer på E18?

00:00
/
00:00