Nå har vi sett og hørt det også: Et planutvalg i Bærum som bryter ut i et spontant "hurra for deg", komplett med "bukke, nikke neie" og det hele. Anledningen var utvalgsleder Eirik T. Bøes 59-årsdag.

Venstre-mannen så både sjenert og lykkelig ut på en og samme tid.

Lykken skyldtes kanskje ikke mest bursdagssangen fra tilsvarende lykkelige politikerkolleger, men at de i fellesskap minutter før hadde samlet seg om Bærums arealplan.

Selv om debatten var litt "hopp og sprett og spring" mellom parkering, Lakseberget og næringsparker, hadde de nettopp lagt et svært solid fundament.

Det er bred politisk enighet om hvordan Bærum skal utvikles og ivaretas i årene fremover. Det kommer etter år med god jobbing, både politisk og av kommunens fagfolk.

Spenningen om utfallet var ikke så stor på forhånd. De fleste stridsspørsmål var ryddet av veien. Ett av de siste - parkeringsnormen - fant sin løsning gjennom et bredt forlik i dagene før torsdagens møte.

Gjennom grovsilingen unngikk planutvalget også at det på tampen toppet seg med konfliktfylte enkeltsaker.. 

Den debatten har vært preget av hvor mange parkeringsplasser det skal tillates i den fremtidige utviklingen særlig på Fornebu og i Sandvika. Internt i Høyre har diskusjonene vært mange, men mandag landet de på et kompromiss de kunne akseptere.

Alle unntatt Frp ble enige om at det skal tillates maksimalt 0,8 parkeringsplasser per leilighet i de mest bypregede områdene. Så vil fremtidige reguleringssaker avgjøre hvor mange parkeringsplasser som kommer i det enkelte prosjekt.

Når en så stor og omfattende sak som Bærums arealplan lander med så lite støy i innspurten, skyldes det arbeidet som har vært gjort underveis.

I en tidlig fase ble det gjort en grovsiling av innspillene. Her ble det luket ut en lang rekke prosjekter. Mange av disse var ikke i tråd med kommunens arealstrategi, fordi de blant annet berører matjord, naturverdier og LNFR-områder.

Ved å forkaste disse og holde sterkt på knutepunktutviklingen, er det sendt tydelige signaler til utbyggere om hvilken retning partiene ønsker at Bærum skal bevege seg.

Gjennom grovsilingen unngikk planutvalget også at det på tampen toppet seg med konfliktfylte enkeltsaker..

Dette er i klar kontrast til Asker som også skal ha sin plan klar før sommeren. Bare i sluttfasen er det kommet inn flere hundre innspill der, og partiene presses av et enormt innbyggerengasjement i berørte nærområder.

Ennå er det innsigelser som må løses i Bærum, og det vil bli tautrekking med Statsforvalteren om veksten langs t-banen og jernbanestasjonene. Likevel - med det grunnlaget som er lagt, bør denne planen endelig kunne vedtas i kommunestyret 21. juni.

Derfor sang nok planutvalget litt for selv også: Gra-tu-leee-rrrer!