Elevene tester fremtidens utstyr for it-giganter

TESTER UT og gir tilbakemeldinger: HP Norge har plassert en «Sprout» arbeidsstasjon i miljørommet på Teknologiskolen Hundsund. Her kan barna leke og gjøre hva de vil i friminuttene. Skjermen oppfatter en mengde berøringer samtidig. Hundsund skole. Næringslivet inn i skolen. Fra venstre: Lynn Sarkol (14), Edvin Stange (14) og Edvard Eggesvik (14), alle i 9. trinn.

TESTER UT og gir tilbakemeldinger: HP Norge har plassert en «Sprout» arbeidsstasjon i miljørommet på Teknologiskolen Hundsund. Her kan barna leke og gjøre hva de vil i friminuttene. Skjermen oppfatter en mengde berøringer samtidig. Hundsund skole. Næringslivet inn i skolen. Fra venstre: Lynn Sarkol (14), Edvin Stange (14) og Edvard Eggesvik (14), alle i 9. trinn. Foto:

Elevene får prøve ut topp utstyr, produsentene får verdifulle testsvar fra morgendagens teknologibrukere.

DEL

Teknologiskolen Hundsund fyller opp med digital teknologi fra sine kommersielle naboer.

– Samarbeidet med næringslivet gjør at vi får mulighet til å forske og teste ut ny teknologi, sier avdelingsleder Maj Iren Ottesen (41) på Teknologiskolen Hundsund på Snarøya i Bærum. Fra før er Hundsund eneste skolen der hver elev er utstyrt med PC fra kommunen og den eneste i Norge som er med på «Reinvent the Classroom», et globalt samarbeidsprosjekt mellom HP og Microsoft. Teknologiskolen samarbeider også med Atkins Global, Statoil, Telenor, NAROM, Aker Solution og Engineerium.

– Det var et lykketreff for oss at vi fant denne skolen i nabolaget, smiler Andreas H. Augdahl, salgsdirektør og ansvarlig for utdanningsmarkedet i HP Norge.

LES OGSÅ: 700 samlet for å snakke om barn og unge

Verdifulle tilbakemeldinger

HP har plassert en 3D-printer og den kraftige arbeidsstasjonen «Sprout», med både berøringsskjerm og berøringsmatte, på skolens digitale laboratorium for å teste ut ny teknologi. Sprout kan oppfatte 20 berøringer samtidig.

REALIST: Hallvard Barmud (15) fra Stabekk liker å utfordre seg selv med digitale løsninger.

REALIST: Hallvard Barmud (15) fra Stabekk liker å utfordre seg selv med digitale løsninger. Foto:

– Her kan vi skanne inn gjenstander, lage 3D-tegninger og printe de ut etterpå, forteller 10.-klassingen Hallvard Barmud (15) fra Stabekk, som blant annet har vært med og designet en jojo som ble printet til en 3D-modell. Salgsdirektør Augdahl betegner elevenes kreativitet og utforskertrang som verdifull for firmaet.

– Ikke minst fordi elever og lærere gir ufiltrerte tilbakemeldinger på det som fungerer og det som ikke gjør det, sier han.

– Jeg drømmer om å bli animatør, sier elev June Evelyn Blegeberg (13) og tegner en drage med digital penn på berøringsmatten. Senere kan hun lage en 3D-tegning i et annet program og printe ut en fysisk modell av dragen.

– Først var det litt vanskelig å tegne med denne, men nå går det bedre, sier hun.

LES OGSÅ: Dette mener ekspertene om digitale barn

Systemer tilpasser seg

Karoline Egeland Skatteboe fra Ringstabekk er masterstudent i ved prestisjeuniversitetet MIT i USA. I et leserinnlegg i dag trekker hun frem fordelene ved samarbeid skole-næringsliv:

«Gjennom felles prosjekter vil også næringslivet få utnyttet det kreative potensialet som ligger hos norske elever», skriver hun og trekker frem firmaer i USA som benytter systemer med kunstig intelligens. IBM vil for eksempel gjerne ha datasystemet Watson inn i norske skoler. Systemet oppfatter naturlig språk og lærer seg å se sammenhenger i ustrukturerte data som tekst, bilder, lyd og video. Dermed kan det registrere hvordan den enkelte elev lærer best, og tilpasse utfordringene fortløpende.

"Reinvent the classroom" 

På skolens premisser

Avdelingsleder Maj Iren Ottesen på Hundsund er lærerutdannet og har master i IKT og læring:

– Vår jobb er å ruste elevene til å mestre den kompetansen som vil kreves a

SAMARBEIDER: Salgsdirektør Andreas H. Augdahl fra HP Norge, elevene Hallvard Barmud (15) fra Stabekk, June Evelyn Blegeberg (13) og Maj Iren Ottesen.

SAMARBEIDER: Salgsdirektør Andreas H. Augdahl fra HP Norge, elevene Hallvard Barmud (15) fra Stabekk, June Evelyn Blegeberg (13) og Maj Iren Ottesen.

v dem i fremtiden. Vi får tilbakemeldinger på at våre elever har svært bra digital kompetanse når de starter på videregående.

– Det er veldig viktig med tett samarbeid mellom næringsliv og skole, spesielt med utvikling av tjenester og teknologi. Men det er skolen som må legge premissene, sier Sten Ludvigsen, leder av det regjeringsoppnevnte utvalget for fremtidens skole.

Artikkeltags