Nåde den som stiller spørsmål ved CAN. Rehabiliteringssenteret i Altea er eldreomsorgens øyesten i Bærum, og de som spør om berettigelsen, gjør det ikke ustraffet.

Marthe Røyne-Helgesen, tillitsvalgt i Sykepleierforbundet (NSF), er den som senest har fått merke dette, da hun fikk blåst kontaktinformasjonen sin – e-post og telefonnummer – på CANs Facebook-side av daglig leder Rune Helmersen.

Et mer utilslørt forsøk på å legge press på en tillitsvalgt skal du lete lenge etter.

Hvilken synd hadde Røyne-Helgesen så begått?

Som tillitsvalgt har hun gitt innspill til Bærum-budsjettet. Her påpekes behovet for å løse lovpålagte oppgaver i eldreomsorgen.

Avslutningsvis står det følgende: «Med behovet for styrking av rammene i eldreomsorgen, ser ikke NSF hvordan det fortsatt kan forsvares at man sender innbyggere i kommunen på billige Syden-helsereiser».

Et klart stikk til CAN der, og den påfølgende reaksjonen viser at her ble tråkket på noen ømme tær.

Og det er ikke første gang.

Senhøsten 2020 anklaget styreleder ved CAN, Per Arne Watle, kommuneledelsen i Bærum for å spre desinformasjon

Kommuneledelsen foreslo det året å legge ned CAN, men ble nedstemt politisk. Det som trigget Watles påstand om desinformasjon var et intervju med daværende kommunalsjef for pleie og omsorg, Morten Svarverud.

Han sa følgende: «Det vi ser, er at de som får tjenester i CAN er innbyggere som ikke har et så stort rehabiliteringsbehov, sammenlignet med innbyggerne som trenger den hjelpen her hjemme. Min faglige vurdering er derfor at det er viktigere å opprettholde slike tjenester hjemme, blant annet sykehjemstilbud.»

Temmelig likt det Sykepleierforbundet konkluderer med i år, altså.

Det som har preget den videre håndteringen av saken, er de kraftige reaksjonene fra fagforeningen Unio med støtte fra YS.

De hadde all grunn til å reagere. Problemet deres er at Bjørn Sigurd Hjetland, leder i Unio og Utdanningsforbundet i Bærum gikk for langt, da han krevde et «nådeløst oppgjør» med CAN-ledelsen for det han feilaktig kalte en «direkte oppfordring til trakassering av tillitsvalgte.».

Derfor bærer hele den skriftlige redegjørelsen fra ordfører Lisbeth Hammer Krog og kommunedirektør Geir B. Aga preg av å være en irettesettelse av Unio og YS.

Det er påfallende hvor mye oppmerksomhet Hjetlands e-post får, kontra det som faktisk utløste hans vrede på vegne av en kollega.

For hva skriver Hammer Krog og Aga? «Det kan virke uklokt å publisere kontaktinformasjon til en navngitt tillitsvalgt.» Lengre strekker de seg ikke.

Muntlig i formannskapet gjentok ordføreren uttrykket kan virke uklokt før hun la til i samme setning; «men innlegget inneholdt jo ikke noe feil».

Uttalelsen var nøye forberedt, men lite klargjørende rundt hva som er greit å poste på Facebook.

En tillitsvalgt fortjener et tydeligere forsvar enn som så.

Om Dag Otter Johansen

Dag Otter Johansen er politisk redaktør i Budstikka. Han er bosatt på Drengsrud i Asker og har vært ansatt i Budstikka siden 1996.

Politisk redaktør har ansvaret for meningsinnholdet i Budstikka, både mediehusets egenproduserte lederartikler og kommentarer, samt eksterne bidrag.

Du kan lese flere kommentarer her.