Det sier Stig Wettre-Johnsen fra Asker, leder av fellesoperativ seksjon ved Politiet i Asker og Bærum.

– Er det slik at folk kjører mer «i fylla» i jula?

– Nei, det er en myte. Det var kanskje slik før. Men nordmenn har bragt med seg kontinentale vaner. Med disse følger at vi drikker på en annen måte. Det er ikke lenger slik det kanskje var for noen – at julebordet var den gangen i året man virkelig slo ut håret. Slik er det ikke lenger, sier Wettre-Johnsen.

Han viser oss statistikk fra politiet som viser at det ikke er noen store økninger av promillesaker i november og desember i forhold til resten av året.

– Men det er viktig å ha i bakhodet at tallene må tolkes som et resultat av politiets innsats og prioriteringer. Man kan altså ikke trekke den slutningen at antallet promillekjørere har gått opp/ned ut ifra antallet anmeldelser, sier han.

Ikke spesiell beredskap

– Ruster politiet opp med spesiell ekstra bemanning i julen?

– Nei, det gjør vi ikke. Ikke utover det som er vanlig, sier Wettre-Johnsen.

LES MER:

Fortsatt ledige helger for julebord i Asker og Bærum 

Julebord gir viktig sosial binding

Dropper julebord etter oljenedtur 

Fyllekjørerne

– Hvem kjører så egentlig med promille?

– Våre data viser at det er flest menn og langt færre kvinner. De fleste er norske statsborgere, etterfulgt av polakker. Alderen er spredt – det er særlig i alderen 18 til rundt 40. I tillegg kan vi nok si at mange som blir tatt med promille, er mennesker som i utgangspunktet har et alkoholproblem, sier Wettre-Johnsen.

LES OGSÅ: Blåser i kreftfare – vil ha pølser og ribbe på julebord

Ingen unnskyldning

– Hva med dem som har brukt alkometer – holder det som «unnskyldning» ?

– Nei, det gjør det ikke.

Og skal man telle enheter og regne på når man kan kjøre dagen etter, så må man huske på at jo fullere man blir, jo verre er det å huske hvor mange enheter man faktisk har drukket, påpeker Wettre-Johnsen.

Straff for promille

Promillekjøring er som kjent ikke lovlig.

– Hva er straffen i dag?

– Det varierer avhengig av hvor høy promille det er. Er den over 1,2 prosent er det bot og ubetinget fengsel, sier Wettre-Johnsen.