Grønne barnehager bygget i et nytt system med høyteknologiske materialer halverer byggetiden og eliminerer energikostnaden. Har Bærum råd til å si nei?

Cube-modulenes besparende teknologi (bygges på to dager) skaper store, multifunksjonelle barnehager, ved å fusjonere nye aktiviteter som utvikler barna.

Bærum kommune kan skape den første «Zero-CO2-barnehage» grunnet takstein-verdenspatentet det tok ti år å få og som produserer cirka fire ganger mer energi enn dagens paneler.

Konseptet Quatro cube er basert på fire stykk Cube-moduler, cirka 80 kvadratmeter i to etasjer pluss taklekeplass, som plasseres med avstand imellom.

Dermed skapes det to innvendige brede gater som krysser hverandre og skaper et torv hvor en sentralkjerne i betong inneholder heis, trapp og sklie. Sentralkjernen er omgitt av gater – ikke trange, lange korridorer, men åpenhet, hvor store vinduer over alle etasjer og tak gir lys i endene av gatene, og hvor klatretrær plantes.

Utelekeplassen er det flate hovedtaket, omgitt av skråtak med hybrid soltakstein, som under skaper blant annet en stor sentral inngang med cirka 65 kvadratmeter overbygget tak for 50 barnevogner eller mer.

Inngangsarealet har garderober med stellerom og toalett. Dette ligger ved torget, som er et fellesrom, et leke-/spiserom med langbord og vindusendevegg.

Takarealet har kjøkken med glasstak, et «drivhuskjøkken» med vekst av frukter samt cirka 100 meter med grokasser langs takrekkverket. Grokassene gjødsles fra nitratene (kloakk) i egne enheter og varmes av sola. Barna har hver sin helårs isolerte grokasse og lærer.

Taket har utendørs camping-/indianerleir for barna med foreldre, med gatestein gulv, grilling, utebål med utedo etc.

Fra takets indianertårn sklir barna ned 2,5 meter i et «mykt» 60 cm dypt PVC vadebasseng (4x8 meter) som lukkes med skyveglassdører. Bassenget driftes/renses av termisk energi, som betyr ingen kjemikalier og ingen energikostnader.

Alle vegger innvendig og utvendig har «varmekapasitet» – som skaper ideell temperatur og fuktighet i alle rom, det vil si perfekt inneklima med «pustende», ikke brennbare vegger, sprøytepusset med flexipuss og uten maling.

Cube inneholder ulike aktivitetsrom og administrasjon for barn og ansatte, som skaper et ideelt arbeidsmiljø. Denne korte presentasjon beskriver barnas enorme oppgradering i aktiviteter, hvor gratis driftet basseng er vesentlig, siden åtte av ti barn i dag ikke kan svømme.

Arealbesparelsen med lek på taket og Cube-modul kutter kostnadene med millioner. Og Bærum med over 1.500 soltimer i året, eliminerer cirka 160 tonn kilo CO2 årlig med hybridteknologien på denne type barnehage. Produktet har dessuten en moralsk filosofi, som gir en lav fastpris.