Etter illevarslende informasjon fra Akershus legeforening og de tillitsvalgte på Bærum sykehus i 2015 satte Pensjonistpartiet i Bærum det nedslitte Bærum sykehus på den politiske agendaen i Budstikka 23. juli 2015.

Resultatet av den etterfølgende prosessen var at Lene Conradi fra Asker Høyre og Lisbeth Hammer Krog fra Bærum Høyre fremsto aggressivt i Budstikka 26. august 2015 og krevde «Bærum sykehus ut av Vestre Viken».

Kampen var vunnet, mente undertegnede og befolkningen i Asker og Bærum, for helseminister Bent Høie (H) kunne som statsråd med enkle grep instruere Helse Sør-Øst RHF om at Bærum sykehus skulle gjenopprettes som et eget helseforetak.

Det hele fremstår nå bare som en valgkampbløff fra Høyre.

Vestre Vikens økonomiske sulteforing og nedprioritering av Bærum sykehus gjennom de seneste 15 årene er imidlertid ingen bløff.

Senior Norge Asker og Bærum har invitert administrerende direktør Lisbeth Sommervoll i Vestre Viken HF og Bente Stein Mathisen i Bærum sykehus' venneforening sammen med Høyre, Arbeiderpartiet, Pensjonistpartiet og representanter fra de ansatte til debatt om Bærum sykehus i Bærums nye administrasjonsbygg i Sandvika 28. mars klokken 17.00.

Pensjonistpartiet mener at styret i Vestre Viken HF har vist at de aldri kommer til å prioritere Bærum sykehus.

Les også

Konsekvensene for Bærum sykehus er alvorlige

Det er kanskje ikke så rart at et Drammens-basert helseforetak prioriterer sitt eget sykehus i Drammen, men at det er ansvarlig, profesjonelt eller akseptabelt av styret i Vestre Viken å gjøre forskjell på sykehusene i Vestre Viken HF, nei, det synes vi ikke.

Pensjonistpartiet mener eneste løsning er å reetablere Bærum sykehus som eget helseforetak for befolkningen i Asker og Bærum.

Da slipper vi å være med og sponse flere hemmelige byutviklingsprosjekter i Drammen kommune, eller betale dyrt for at styret i helseforetaket i 2016 besluttet å bygge nytt sykehus i Drammen til 8 milliarder kroner.

Konsekvensen og dimensjonen på styrebeslutningen i Vestre Viken i 2016 om å bygge nytt sykehus i Drammen åpenbarer seg nemlig nå med en budsjettsprekk på minimum 6 milliarder kroner, tilsvarende 75 prosent økning.

En styrebeslutning som har resultert i at Vestre Viken HF i 2023 ikke lenger fremstår som økonomisk bærekraftig.

Les også

Parkeringshus på Bærum sykehus nå

Nei, la oss i stedet reetablere Bærum sykehus som et selvstendig helseforetak.

Da kan vi fokusere på nødvendig vedlikehold og utføre nødvendig oppgradering av Bærum sykehus, etablere parkeringshus og videreutvikle Bærum sykehus til et områdesykehus med eget styre, som vi med sikkerhet vet vil ta helsefaglige og økonomiske beslutninger til beste for befolkningen i Asker og Bærum.

Møt opp i Sandvika 28. mars for å diskutere Bærum sykehus’ fremtid.