Bærum Høyre har kommet på kant med Utdanningsforbundet Bærum.

Det startet med innlegg i Budstikka 9. januar med overskrift «Fordeler ved store barnehager». Så kom Utdanningsforbundet på banen 14. januar: «Ikke noe sted nevnes ordet pedagogikk, heller ikke barnas beste». Det fikk leder av hovedutvalg for barn og unge, Haakon Kvenna Veum, på banen 17. januar med «Pedagogikken er det viktigste».

Utdanningsforbundet traff nok et ømt punkt i Høyres barnehagepolitikk med påstanden «For bak ordene stordriftsfordeler, fleksibilitet i personalrekruttering og større kjøkken og spesialrom virker det som om Bærum kommune har satt seg fast i profitt-tenkning ….»

Økonomi er viktig når Høyre medvirker til at det bygges barnehager for inntil 300 barn (og skoler for opptil 1.000 elever). Dette kommer klart frem i Høyres første innlegg:

«Større bygg er mer arealeffektive. Om du sammenligner én stor og to små barnehager med samme barnetall, så vil de to små enhetene ha dobbelt opp av en del fasiliteter, for eksempel inngangsparti, tekniske rom og lignende.»

Her snakker Høyre mot seg selv. De bruker som argument for store barnehager at bygningskroppen skal være desentralisert for å motvirke inntrykket av en – for små barn – kjempestor bygning.

Så trekkes klimaargumentet frem: «Det er derfor en miljøgevinst ved større bygg fordi de beslaglegger mindre areal» (enn to mindre til sammen). Og: «Den mest miljøvennlige kvadratmeteren er den som ikke bygges».

Les også

Bygging av monsterbarnehage

Det Høyre glemmer, er at store sentraliserte barnehager gjerne erstatter flere små. Ut fra et miljøperspektiv burde man oppgradere de eksisterende barnehagene fremfor å bygge nytt. Videre er det klimaklokt at barnehagene befinner seg i boligområdene i trille- og sykkelavstand.

Et eksempel på sentralisert barnehageprosjekt er Vallersvingen barnehage som skal bygges på ny, og som i tillegg skal erstatte eksisterende barnehager på Helgerud og Hamang.

Størrelse på barnehager ble diskutert i kommunestyret i november i fjor gjennom behandling av Barnehagebehovsanalysen. Analysen viderefører bygging av barnehager for 120 til 200 barn. Likevel sørget Høyre for å bygge Oksenøya barnehage (del av prosjektet «Treklang») for 300 barn og trekker dette frem som et godt eksempel.

Les også

Hammer Krog og Veum svarer ikke på spørsmålene om barnehage

Forut for behandlingen i kommunestyret fikk vi en sammenstilling av forskning på små og store barnehager. Definisjon av størrelser her er at barnehager for 100 barn er store, 50–100 er mellomstore og 50 er små.

Oppsummeringen fra denne er: «De minste barnehagene kjennetegnes av stabilitet, forutsigbarhet og trygghet. De store barnehagene preges av et stort og variert fagmiljø med gode muligheter for nyorientering, spesialisering og fleksibel arbeidsorganisering, men også av en utfordrende hverdagslogistikk.»

Av dette leser jeg at små barnehager er best for barna, store er best for de ansatte.