Høyres gruppeleder Vestgren svarer meg i Budstikka 28. november på kritikken jeg reiser mot Høyres boligpolitikk i Asker.

Jeg skal gi Vestgren delvis rett i at ikke alt ansvar kan legges på Høyre lokalt for situasjonen, men et parti som har styrt en kommune i rundt 70 år, må selvfølgelig ta sin del av ansvaret for situasjonen.

Han har også rett i at situasjonen er noe ulik nord og sør i Asker, men jeg mener det er svært sannsynlig at den negative utviklingen vil forsterke seg også i sør hvis man kjører på med Høyres markedstro og ikke er villig til å etablere en tredje boligsektor.

Vestgren peker også på at det finnes noen eksempler på prosjekter med rimelige boliger, men dette er jo en forsvinnende liten del av boligene.

I tillegg så er jo prisen for leilighetene i et av prosjektene han trekker frem, på over hundretusen kroner per kvadratmeter.

Vestgren påstår videre at Rødt ønsker et samfunn der staten, eller politikere, bestemmer priser og fastsetter rammer for det meste.

Dette er et stråmannsargument, men noen basale behov mener vi absolutt ikke bør overlates til markedet alene, som for eksempel strøm og bolig.

Før år 2000 åpnet plan- og bygningsloven for at kommunene kunne stille krav til utbyggere om at boligprosjekt skulle tilby permanent rimelige boliger.

Dette er virkemidler som bør komme tilbake i lovverket. I de tilfellene kommunen er grunneier, kan det nært sagt fastsettes hvilke krav som helst.

Vestgren varsler at flere slike byggeprosjekt vil komme, og det ser vi frem til, men tiden vil vise om så er tilfelle.

I Asker og landet for øvrig har vi i dag en forsvinnende liten andel av slike boliger, i motsetning til for eksempel Danmark, Tyskland og Nederland. Selvfølgelig kan vi også få det til her, hvis det er politisk vilje til det.

Les også

Asker er verstingkommunen i å sørge for boliger til de få

Et par av grunnene til at jeg mener Høyres boligpolitikk fører flere inn i fattigdom, er jo nettopp det at partiet i all hovedsak overlater boligprisene til markedet. Utviklingen har ført til at prisene på boliger er blant de høyeste i landet.

I tillegg så har Høyre konsekvent stemt ned blant annet Rødts forslag om at leieprisen for kommunens utleieboliger ikke skal fastsettes av markedet, den såkalte gjengs leie. Dette fører jo til høye priser også for de kommunale utleieboligene, som da sørger for en strammere økonomi for leietageren.

I sak 28/20 i Asker kommunestyre vedrørende salg av kommunale eiendommer foreslo Rødt at en konkret eiendom skulle legges ut for salg med betingelse av 30 prosent lavere pris enn markedet.

Undertegnede ga jo Vestgren lett match ved at jeg på grunn av uerfarenhet ikke la formannskapets vedtak til grunn, men hvis Høyre og Vestgren hadde hatt interesse til å bidra til lavere boligpris, så hadde han jo fikset dette ved å be om at forslaget ble delt.

Poenget mitt her er at Høyre ikke viser særlig interesse for at de folkevalgte skal bidra til billigere boliger av betydning.

Cirka 50 prosent av totalsummen ved salg av nybygde boliger tilfaller grunneier og utbygger. Der skal den reduserte boligprisen hentes inn.