Det gjelder uansett hvor mye grønnmaling Conradi og Høyre bruker på det og på seg selv.

Da hjelper det heller ikke å trylle populistiske karakteristikker mot MDG ut av ermet. Så langt vi kan se er nemlig Høyre og Arbeiderpartiet i Nye Asker og Bærum skjønt enig om at E18 er bra miljøpolitikk.

Høyres innlegg: Klimadumt om vei

MDGs innlegg: Klimakloke kommuner med klimadum vei

Forestillingen om at det er kampen mellom rødt og blått som fortsatt definerer de viktige politiske forskjellene er utdatert.

Skillet går langs miljøvirkemidlene. Vi lever i en tid med skolestreik for klima, miljøkrise og samling om FNs bærekraftsmål. Både Asker og Bærum har forpliktet seg å legge dem til grunn for sin utvikling og stadig flere forbereder seg på å gjøre det som er nødvendig for å hindre kollaps av livsgrunnlaget vårt.

Vi løser ikke problemet uten felles adferdsendring, Conradi. Det er De Grønnes politikk som svarer på vår tids fellesprosjekt.

MDG er helt enig med Høyre; E18- og Røykenvei-diskusjonen bør dreie seg om hva som tjener innbyggerne. Vi er overbevist om at mer støy, mer forurensing, flere biler i tettbebygde strøk og mer asfalt som beslaglegger matjord, natur, strandsone og kulturminner ikke tjener innbyggerne verken nå eller senere.

Følg debatten om ny E18

Den skyhøye økonomiske belastningen prosjektene blir for folk og næringsliv er det ikke velgerforankring for.

Høyre driver med politisk ansvarsfraskrivelse.

Påstanden om at vi kan være klimaoptimister fordi markedet knyttet til det grønne skiftet vil fikse problemet og virke til naturens fordel er i beste fall naiv og i verste fall å lure velgerne. Det er vi folkevalgte som må lede an.

Det er politisk lederskap som gjør det grønne skifte til en konkurransefaktor, som skaper forutsigbarhet og gir næringslivet mulighet til å satse. Energiwende i Tyskland er et eksempel. Elbileventyret i Norge et annet. Oljefondet ut av kull, bruk av tre i bygg, nullvekstmålet, you name it. At Høyre nå melder seg ut av miljøledelsen er dypt usolidarisk.

E18- og Røykenvei-diskusjonen bør dreie seg om hva som tjener innbyggerne.

Bærekraftig utvikling kommer ikke av å vedta mer vei, men avkreve at vi skal klare oss med eksisterende vei. Det er da de virkelig gode løsningene skapes.

Se til Nederland – de har økt veiutnyttelse dramatisk og drastisk minsket lokale utslipp ved å ta i bruk digital trafikkstyring som boostet næringsliv, innovasjon og folks livskvalitet. Det er grønn fremtidsrettet politikk. Noen vil påstå blågrønn.

Vi er klare for å ta et helt grunnleggende oppgjør med årsakene til klima- og miljøkrisen og å ta E18- og Røykenvei-debatten på neste nivå.

Men å lage en vei som skal få flere til å kjøre bil og som ikke ta med kostnaden av klima- og naturødeleggelser inn i regnestykket, det er ikke engang å rygge inn i fremtiden, det er å sette skyggelapper foran øynene.

Nye Askers og Bærums befolkning fortjener noe bedre!

Les mer på budstikka.no/debatt