Budstikka presenterte 9. september Andenæs Eiendoms prosjekt for kvartalet mellom elven og Otto Sverdrups plass i Sandvika.

Illustrasjonen fra LOF arkitekter viser bebyggelsen fra solsiden mot elven, oppdelt i flere bygningskropper i 7–9 etasjer, en heving av gesimshøyden mot elven med to etasjer i forhold til de nylig oppførte boligene i nabokvartalet Victoriagården.

Det er ikke noe oppsiktsvekkende i at utbyggeren forsøker å tøye strikken litt mot elven.

Men inne i kvartalet kneiser to bygningskropper i 13–16 etasjer, den ene mot Otto Sverdrups plass, hvor Åmotgården med sine fire etasjer ligger i dag.

Otto Sverdrups plass vil dermed bli omkranset av 15 etasjers bygninger i Helgerudkvartalet på østsiden, og nå foreslår Andenæs Eiendom 16 etasjer på sørsiden av plassen.

Dette ser ikke bra ut. Hvordan vil solforholdene på denne plassen bli?

Otto Sverdrups plass er det som først møter alle som reiser kollektivt med buss og tog til Sandvika. Blir det et møte med polarforskeren i skyggenes dal, som man haster gjennom med høye skuldre og senket hode?

Jeg håper kommunens byggesaksetat i forhåndskonferansen gir klar beskjed om at høydene må kuttes betydelig ned. Dette byggeprosjektet er for stort for tomten og byrommene omkring.