– Ingen løsning besluttet

INGEN PLANER: Kristine Hjellup Horne vil gjennomføre «kortsiktige» tiltak på skolen.

INGEN PLANER: Kristine Hjellup Horne vil gjennomføre «kortsiktige» tiltak på skolen.

Det skriver eiendomsdirektør Kristine Hjellup Horne i en epost til Budstikka.

DEL

BAKGRUNN: Frykter ti år på skole i forfall

– Det er ingen planer om å nedlegge Hosletoppen skole. Det er en realitet at skolebygget er i dårlig teknisk tilstand, der spesielt ytterkonstruksjon og ventilasjon må følges tett opp. Vi gjennomfører vurdering av ulike mer «kortsiktige» tiltak som i et 5-10-årsperspektiv kan gi bedre inneklima og redusere behov for reparasjoner – mens endelig langsiktig løsning for størrelse og lokalisering av skoler i området er besluttet. Her vurderes både paviljongløsning og enklere oppgradering.

– Andre som var på møtet med deg og skolesjefen oppfattet et ønske om nedleggelse om ti år. Hva er din kommentar?

– Langsiktige løsninger for skolene i Østre Bærum skal vurderes i forbindelse med ny Skolebehovsanalyse. Det foreligger ingen planer om å nedlegge Hosletoppen skole.

LES OGSÅ: – Uvissheten er uholdbar

– Rektoren frykter at en seigpining vil gå ut over den gode skolekulturen på Hosletoppen?

– Forslag til eventuelle kortsiktige tiltak vil legges frem for politisk beslutning til høsten i forbindelse med Handlingsprogrammet 2018.

Artikkeltags