Bærum kommune, ved hovedutvalg for miljø, idrett og kultur, kommer nå til å si ja til kommunens eget forslag om stenging av Gamle Ringeriksvei (Den bergenske kongevei) over «skulpturbroen»/«musikantbroen» på Bekkestua for ett år.

Og når prøveåret er omme, kommer nok kommunen til å foreslå at stenging av veien blir gjort permanent.

Til å få ryggdekning for sitt meningsløse vedtak har kommunen en arbeidsgruppe for gjennomføring av «klimastrategien» og «sykkelstrategien» i kommunen.

Les også

Kom ikke her og tull med Bekkestuas historiske særtrekk

Sykling og sykling er to forskjellige ting. De som sykler til Bekkestua for å handle, gå på biblioteket eller jobbe her, har ingen problemer med det. Her er masse sykkelstativer og sykkelparkeringsplasser. Det er brede fortau, ofte 5–6 meter, gatevarme og fine veier.

Det er de få ekstremsyklistene som ivrer for å fjerne bilene, som klager. Det er de som skal sette nye rekorder hver dag – på vei til eller fra jobben og som ikke skyr noen ting for å greie dette. De må heller få en sykkeltrasé utenom sentrum.

Det er synd at kommunen, særlig ved reguleringssjefens kontor, er så svake at de lar «sykkelgruppa» bestemme Bekkestuas utvikling.

For det viser seg nemlig at flere av dem som hyler om bilfritt område, ikke er fra Bekkestua, og heller ikke er personlige brukere av Bekkestua.

De to ungdomspolitikerne fra Høyre og Venstre som ivrer mest for et bilfritt sentrum, bor heller ikke her. De er fra Sandvika og Lysaker.

Les også

Et bilfritt Bekkestua er riktig vei å gå

Men en som skryter av Bekkestua, er vår kjære ordfører Lisbeth Hammer Krog. Ved tenningen av julegrana sa hun at Bekkestua er kommunens mest vellykkede senter, noe vi selvfølgelig er veldig stolte av.

Våre forfedres banebrytende arbeid med å skape et nytt område, i dag kjent som Bekkestua, vil aldri bli glemt. De har ved flid og forsakelse skrevet et stort og godt kapittel i Bærums historie – et kapittel de så langt fra behøver å skamme seg over.

De må heller få en sykkeltrasé utenom sentrum.

Utviklingen og utformingen av Bekkestua må skje i tett samarbeid med «bekkestuingene» selv, og ikke i form av artikler i Budstikka (for eksempel 18. november «Ruster opp Bekkestua sentrum for 125 millioner» og 14. desember « – Hvor skal syklistene få plass på Bekkestua?») og feilaktige prosjektbeskrivelser.

Bekkestua har vært og er i forandringens tegn. Årsaken til at det er økt biltrafikk nå, er stengingen av Bærumsveien og store arbeider på Jens Rings vei og Gamle Ringeriksvei (lysregulert), og i lange perioder var Bekkestutunnelen stengt på grunn av utbedringer.

Når disse arbeidene tar slutt til våren/sommeren 2023, vil det igjen bli levelig her. For i normale tider har Bekkestua greid å bli kvitt gjennomgangstrafikken av biler takket være de to tunnelene, Bekkestutunnelen og den mindre Ringstabekktunnelen. Disse kom til etter en stor bragd av «bekkestuinger».

Når det gjelder «skulpturbroen»/ «musikantbroen» med åtte musikanter i bronse, kom denne til etter engasjement av folk som bryr seg om Bekkestua, de som kalles «bekkestuinger». Bærum kommune betalte for én av de åtte musikantene og har dermed vært med på å skape det som nå er Bekkestuas identitet. Ikke rør broen vår!

Les også

Hvorfor tillate biltrafikk gjennom Bekkestua sentrum overhodet?