Skip to main content

Tunneltrøbbel kan ende i bråstopp på ny E18

HØVIKTUNNELEN: Den planlagte Høviktunnelen er 1.940 meter lang. Tunnelen som må bygges om ikke Høviktunnelen blir realisert i første byggetrinn, er på 620 meter. Med andre ord en tredjedel av tunnelen.

En 620 meter lang Høviktunnel som brått stopper. Det kan bli resultatet om E18-arbeidet stanses ved Strand.

Les flere artikler