Planen er ubrukelig, smalt det fra Torill Hodt Heggen. Høyres partiveteran var i harnisk på kommunestyrets talerstol.

Harmen rettet seg mot temaplanen for parkering i Bærum. En plan som i Hodt Heggens øyne i liten grad tar hensyn til de eldre og de som sliter med å bevege seg. Altså de som er avhengige av bil.

Heggen hadde mer på lager: Her hadde administrasjonen hatt hjemme-alene-fest for de unge og spreke, konstaterte hun.

Problemet med en slik ramsalt kritikk er hvem som har reist bort og latt festen skje. Svaret kan ikke være noe annet enn Høyre – Hodt Heggens eget parti.

For denne planen ble det orientert om allerede i 2020. I fjor ble den behandlet for første gang i fire politiske organer. Denne våren er planen behandlet på nytt åtte ganger, inkludert onsdagens kommunestyremøte og to runder i det ansvarlige fagutvalget – miljø, idrett og kultur (MIK).

Dette MIK-utvalget har Høyre styrt de åtte seneste årene. Først fra 2015 til 2019 ved nåværende gruppeleder Morten Skauge, de fire seneste ved Dag Egil Strømme. Strømme innledet for øvrig i kommunestyret med å si at parkeringsstrategien ikke lå hans hjerte nærmest.

Den gamle, vedtatte temaplanen daterer seg tilbake til 2014. I løpet av de disse ni årene har samfunnsutviklingen i Bærum virkelig skutt fart. Fem stikkord er nok i denne omgang: Bekkestua, Sandvika, Fornebu, E18 og Fornebubanen.

Problemet med en slik ramsalt kritikk er hvem som har reist bort og latt festen skje. Svaret kan ikke være noe annet enn Høyre.

At tiden er overmoden for en ny parkeringsstrategi, er helt åpenbart. Men Høyre ville ikke vedta planen, kun ta den til orientering, fordi den inneholder noen tiltak partiet synes er vanskelige.

Det er forståelig. Det er kontroversielt å foreslå betaling på parkeringsplasser som brukes av kommunalt ansatte. Det kan ramme alt fra lærere til nattevakter på sykehjem.

Men det normale ville vært å luke ut det mest problematiske underveis i de 11 foregående behandlingene før saken kom til kommunestyret onsdag. For ikke å nevne internt i partiets gruppemøter. Dem har det vært mange av.

Les også

Politisk redaktør Dag Otter Johansen: Parkering blir sommerens heteste sak

Hjemme-alene-festen er altså Høyre-skapt. Kanskje har de vært på hytta. De har i hvert fall fått parkeringsdebatten i Bærum til å handle mye om dem som har hytte.

Historiefortellingen har vært at folk kanskje må selge hytta når de flytter i leilighet, fordi det ikke er parkering å oppdrive.

En slik hytteretorikk er interessant, for den sier noe om hvor hovedfokuset til Høyre ligger: hos dem som skal selge eneboligen for å flytte i leilighet, ikke hos de urbane, unge voksne som vil bosette seg nært et kollektivknutepunkt og ikke trenger bil.

Og apropos de unge voksne: De utgjør en tredel av Høyres kommunestyregruppe. Onsdag satt de musestille og sa ikke et ord.

De unges stemmer i debatten hadde Høyre overlatt til Arbeiderpartiet, SV og Venstre. For nå skulle de voksne tydeligvis rydde opp.

Les også

Ny parkeringsstrategi tar hensyn til både klima og tilgjengelighet

Les også

Bærum trenger en ny parkeringsplan