Frp og Fpu i Asker ønsker ikke at rike foreldre skal være en forutsetning for å komme seg inn på boligmarkedet.

Vi er derfor glade for at rådmannen har satt av tomt i Skytterveien som følge av vår interpellasjon om ungdomsboliger i kommunestyret.

Ulike typer modeller for realisering av ungdomsboliger og boliger for førstegangsetablerere skal utprøves, og vi er opptatt av at modellene som velges reelt sikrer at ungdommen kan komme inn på boligmarkedet. Rådmannen foreslo i januar å selge eiendommen i Skytterveien i markedet, med betingelse om oppføring av rimelige eierseksjoner for førstegangsetablerere.

Her synes det som om rådmannen legger for stor vekt på best mulig tomtepris, som kan føre til at flere tilbydere bidrar til å presse opp prisen for eiendommen.

Les mer på budstikka.no/debatt

I den første saken til formannskapet lå det ingen tiltak som reelt vil sikre at boligene virkelig blir rimeligere. Rådmannen synes å mene at det er nok utleieboliger i Asker, men dette er vi ikke enige i.

Det er et stort behov for rimelige boliger for unge i Asker, både for kjøp og leie. Markedet er ikke mettet for rimelige utleieboliger. Poenget er å ta ned temperaturen i leiemarkedet.

En mulighet kan være en såkalt «leie-for-eie-modell» som et enstemmig formannskap vil ha vurdert, som en måte å hjelpe ungdommen inn på boligmarkedet, der ungdom starter med å leie og går over til å eie.

En annen modell som bør vurderes er såkalte tilvisningsavtaler for å fremskaffe gode utleieboliger, der kommunen gis rett til å henvise boligsøkere til boligene som er omfattet av avtalen. Boligeier inngår deretter leiekontrakt med den enkelte boligsøker. Kommunen kan bidra med kommunale tomter, som er et meget effektivt tiltak for å øke oppføringen av ungdomsboliger.

Ved etablering av utleieboliger med tilvisingsavtale gjennom nybygging eller kjøpsprosjekter, kan det søkes om grunnlån i Husbanken. Husbanken skal sikre at boligene er egnet og holder forskriftsmessig kvalitet. En undersøkelse utført av Respons Analyse for DNB i 2017 viser at 23 prosent av unge mellom 25 og 34 år tror det vil bli nærmest umulig å komme inn på boligmarkedet i fremtiden.

48 prosent i samme aldersgruppe tror det blir vanskeligere enn det er i dag. Vi må selvfølgelig erkjenne at ikke alle har råd til å bosette seg i pressområder, men det er samtidig fullt mulig å legge til rette for at de unge kan komme seg inn på boligmarkedet også i Asker, ved å ta ned temperaturen i markedet for dette segmentet. Det vil hele lokalsamfunnet tjene på.

Asker Frp har tatt tak i utfordringen, og vi ser frem til at rådmannen kommer tilbake med realistiske modeller som ivaretar intensjonen i vår interpellasjon.