De aller fleste i Bærum har en god hverdag. De har familie, venner og et apparat rundt seg som kan bistå i en hverdag som av og til kan bli vanskelig.

Men, alle er ikke så heldige. Livet kan gå i stå, og situasjoner kan oppstå som gjør det vanskelig å få hverdagen til å gå rundt. Mange familier kan rett og slett havne i en situasjon hvor de har behov for litt ekstra hjelp.

Bærum kommune har et godt apparat som fanger opp de fleste av disse. Men, ikke alle. Da er det fint at det er mange frivillige som kan trå til. Det gjøres blant annet gjennom Home-Start Bærum.

Hele 80 familier med til sammen 169 barn fikk hjelp fra Home-Start Familiekontakten Bærum i 2021 hvorav 17 familier i HS+ (6-16 år) med totalt 41 barn. Totalt i våre familier er det 71 skolebarn over 7 år og 98 barn i alderen 0–6 år.

Fra januar 2019 har Home-Start Bærum startet et pilotprosjekt som også bistår familier med barn og ungdom over skolealder, som ikke får hjelp i det ordinære HSF-tilbudet.

Dessverre har vi ikke hatt muligheten til å trå til i så mange familier som vi ønsker. Men, etter at vi fikk ekstra tilskudd fra kommunestyret i forrige budsjettbehandling, for både dette og de nærmeste årene fremover, har vi nå muligheten til å rekruttere enda flere frivillige.

Ved hjelp av den bedrede økonomien har vi foreløpig hatt mulighet til å ta imot 25 nye frivillige (og dermed får minst 25 nye familier bistand) så langt i 2022, som nå er klare til å trå til.

Nå vil både disse og de frivillige som har vært med en stund, få muligheten til både kursing og påfyll som gjør at de blir tryggere i sin rolle. Tusen takk til hele kommunestyret.

I Home-Start ser vi en økning av aleneforeldre. I 42 av 80 familier er det kun én forelder.

I 20 av våre familier har vi hele 51 barn med særskilte behov eller som er søsken til disse. I 23 av familiene er det foreldre med særskilte behov – oftest psykisk eller fysisk sykdom.

Vi har avdekket at familier med alvorlig syke foreldre sliter med å få praktisk avlastning og støtte fra det offentlige hjelpeapparatet.

Vi ønsker å fortsette vårt arbeide med HS+ slik at det kan implementeres i vår vanlige drift. Det er et stort behov for å videreføre tilbudet i Bærum.

Det er et stort behov for å videreføre tilbudet i Bærum.

Flere av våre frivillige – blant annet mannlige familiekontakter og flere par – ønsker familier med eldre barn. Dette gjør også at vi har et større og mer variert tilbud til frivillige i kommunen som igjen kan dekke opp behovet i familiene.

Her er tre utsagn fra noen av de familiene vi har bistått så langt:

«Hjelpen fra HS+ dro oss opp av grøfta.»

«Det går ikke å løfte seg selv opp når man er dønn alene med barn og ungdom – takk for hjelpen – det føles som vi har gått fra et nivå til et annet nivå».

«Det har vært til stor hjelp, slik at det er lettere å ta vare på gutten min. Jeg er mindre ensom, og det hjelper med alle følelsene.»

Nå ønsker vi hele kommunestyret en riktig god sommer og takker igjen for den viktige budsjettøkningen. Vi møter dere gjerne for å snakke mer om det arbeidet som gjøres i Home-Start Bærum.