Ofres Årosmarka for Askers næringspolitikk?

Ola Mæhlum, daglig leder Askerhalvøya Eiendom A, viser til «innspillsmøtet» 19. januar i sitt debattinnlegg i Budstikka 28. februar.

Norconsult holdt møtet på vegne av Askerhalvøya Eiendom AS og Isachsen anlegg AS. Det var få lokale interessegrupper som fikk tilsendt invitasjon, men jungeltelegrafen fungerte for oss.

Mæhlum har diktet opp at Frøtvedt velforening, Åros jeger- og fiskerforening og Smedmyrhyttas venner var invitert. Det opplever vi som at han pynter på sannheten, og møtet ble et spill for galleriet.

Les også

La oss få beholde marka vår

Mæhlum skriver blant annet at utbyggingen av Røyken næringspark felt A, B, C og E har vært en suksess.

Det kommer an på hvilket ståsted man har og hvordan den enkelte opplever at prosessene har fungert i lokaldemokratiet mens denne utbyggingen har pågått.

Denne såkalt vellykkede utbyggingen har vært en massiv nedbygging av Årosmarka som ligger 200 meter over havet med skog og myr, innsjøer, daler og bekker.

Det som omtales som felt D, er en vakker dyp dal som fortsatt gir oss opplevelsen av å vandre stille i skogen enda det ligger mellom to felt i næringsparken. Det er en fantastisk grøntkorridor for både mennesker og dyreliv.

Det hjelper ikke om Norconsult i sin konsekvensutredning for Askerhalvøya Eiendom AS foreslår å plante noen trær her og ta litt mindre areal der. Fakta er at det blir et anleggsområde i ti år og ødelagt for alltid.

Les også

Bit for bit ødelegger vi Asker slik vi kjenner det

«Over hele Norge taper natur mot næring i politiske prosesser. Kan det skyldes at kunnskapsgrunnlaget for beslutningene er bestilt og betalt av dem som vil bygge ut?» skriver Reinertsen og Wang i «Dokumentene som gjør det mulig å spise av naturen» i Morgenbladet 25.11.2022.

Da administrasjonen i nye Asker kommune la frem forslag til arealplan i 2020, ble blant annet områdene rundt Røyken næringspark i Årosmarka foreslått som LNF-område (landbruk, natur og friluft).

Askerhalvøya Eiendom AS, eid av Asker kommune, har lobbet for at det skal fortsette å være næringsområde.

Fakta er at det blir et anleggsområde i ti år og ødelagt for alltid.

Enda et nytt felt planlegges utbygd i den nye arealplanen som skal vedtas i juni. Dette feltet vil stenge helt for adgang til marka vår fra Åros og nordre del av Sætre.

Hvordan kan vi som innbyggere være trygge på, og ha tillit til, at kommunen også hører våre stemmer, når dette selskapet lover mange millioner i inntekt hvis de får lov å bygge ut? («Kommunen kan gå glipp av 300 millioner», Budstikka 13.09.21)

Takk til leder i Asker Elveforum Unn Orstein som i både RHA og Budstikka hjelper oss å fremme vassdragene og naturens stemme, og som viser til hvor viktig det nå er at vi står sammen om å nå målene i den nye naturavtalen COP15 fra Montreal.

Les også

Vassdrag kan få hjelp

Og takk til dere som jobber på med temaplan for naturmangfold i Asker.

Så kjære folkevalgte, dere har muligheten i kommunestyret 13. juni til å hjelpe oss å bevare siste rest av Årosmarka og andre viktige naturområder i vår vakre kommune.

I begynnelsen av januar sendte vi et brev til ordfører og kommunedirektør med kopi til alle gruppeledere hvor vi ba om et folkemøte. Dette ble avvist av formannskapet.

Vi inviterer derfor nå til eget folkemøte onsdag 29. mars kl. 18.00 på Frydenlund barneskole i Åros. Velkommen.

Forstått?

Forstått?

Budstikkas nyhetspodkast: Hva skjer på E18?

00:00
/
00:00