Russetiden i forgangen tid for mange her i landet huskes nok fremdeles. Den begynte natten til 17. mai og varte vel til sensuren falt. 

Derfor blir det historieløst når det i diskusjonene ikke fortelles at det en gang har vært tilnærmet slik som mange har ytret ønske om, senest i Budstikka 7. april. Det var en fin løsning som må kunne være like godt egnet for ungdommene fremover. 

Alle som har fullført skolegang, synes det er deilig å være ferdig. Feiring utover alle proporsjoner er tull og bortkastede penger, utestengelse av andre elever er særdeles uhørt. 

Vi har alle gått på skolen for vår egen fremtid, ingen andres.