En grunneier har tydeligvis satt en stopper for maskinpreparering av deler av to sentrale skiløyper i Vestmarka:

  • hovedløypa (og eneste skiløype) mellom Sollihøgda og Mikkelsbonn
  • løypa mellom Mikkelsbonn og Damvann/Haveråsen.

Jeg har sett noen oppslag i Budstikka om dette og at det her kanskje er snakk om ønske om penger fra denne grunneieren som mener han lider tap i skogsdriften sin når det prepareres med løypemaskin.

Les også

Gi oss skiløypa tilbake

Jeg, og mange med meg, har ikke særlig stor sympati for grunneiers argument. 

Om alle grunneiere hadde oppført seg slik, så hadde vi ikke hatt mange skiløyper til rådighet. Og heldigvis er det ikke mange grunneiere av denne sorten. 

Nei, her må myndighetene ta grep: Enten å endre markaloven slik at vi (allmuen) har en rett til å kunne få maskinpreparerte skiløyper i de tradisjonelle løypene vi har i alle marker, eller så får kommunene gå til ekspropriasjon av grunnen som benyttes til skiløyper, fra brysomme grunneiere.

At dette bringes i orden, har så stor betydning for allmuen at det fullstendig overkjører argumentene til grunneierne.

Sett i gang prosessen. Jeg vil «måle» kommunen på resultatoppnåelse, og det bør være et mål for dere å ha bragt dette i orden innen neste skisesong.

Forstått?

Forstått?

Budstikkas nyhetspodkast: Hva skjer på E18?

00:00
/
00:00