Akershus fylke forutsetter at staten dekker halvparten av regningen på 16 milliarder kroner for Fornebubanen.

Det gjør fylket foran onsdagens møte i hovedutvalg for samferdsel i Akershus, der Fornebubanen står øverst på sakslisten. Møtet holdes passende nok på Fornebu, på hotellet Scandic.

Av sakspapirene går det frem at fylket regner med et statlig tilskudd på 7,94 milliarder kroner. Resten betales med bompenger på 5 milliarder, grunneierbidrag på 2,8 milliarder og bidrag fra Ruter på 0,5 milliarder.

Fylket deler dermed ikke bekymringen fra Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap).Han uttalte før helgen at Fornebubanen er i fare, noe statssekretær Anders Werp (H) i Samferdselsdepartementet avviste som en «en fullstendig overdramatisering».

LES OGSÅ: Ta ett steg tilbake på Fornebu

I Akershus fylke er det denne uken også møte i eldrerådet og yrkesopplæringsnemnda mandag, i kontrollutvalget, hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse og hovedutvalg for utdanning og kompetanse tirsdag, og i administrasjonsutvalget og hovedutvalg for plan, næring og miljø onsdag.

Tett møteprogram i Bærum

I Bærum er det møter i alle de tre hovedutvalgene, for barn og unge tirsdag, for bistand og omsorg onsdag og for miljø, idrett og kultur torsdag. Det er dessuten møte i eierutvalget tirsdag, i utvalg for samarbeid onsdag og i planutvalget torsdag.

LES OGSÅ: Vi forstår godt at mange ser på Fornebubanen som en fantasibane

Asker hadde møte i kontrollutvalget mandag og har møte formannskapet tirsdag og bygningsrådet onsdag. I formannskapet vil mye handle om tall, ettersom sakene inkluderer økonomisk tertialrapport for første tertial, finans- og gjeldsforvaltning, årsrapport fra kemneren, samt regnskap og årsberetning for Asker kommune og Asker kommunale pensjonskasse for 2018.